Bjørdal Industrier AS har de to siste årene investert 12 millioner i produksjonsutstyr og fasiliteter ved det store fabrikkanlegget deres i Ørsta. De har også investert store summer opp gjennom årene på å bygge opp kompetanse og kunnskap. Bedriften er i dag av de få igjen som produserer komplette fabrikkanlegg for om bord produksjon i Norge.


[raw]

Det får Kystmagasinet opplyst hos salgsog produksjonsleder Bjørn Meek.
Men på tross av at alt blir produsert i Norge klarer de fortsatt å konkurrere på pris om oppdragene. Og Meek slår fast at de ikke har noen planer om å gjøre som en del av konkurrentene, å flytte produksjonen til lavkostland.

 

Salgsog produksjonsleder Bjørn Meek forteller til Kystmagasinet at de for tiden har mye å regne på når det gjelder oppgraderinger av foredlingsanlegg om bord i brukte fartøy, mens det er få nybygg i kjømda. Han forteller at bedriften driver med kontinuerlig produktutvikling, og det er høyst nødvendig å være på hugget hele tiden for å være i stand til å sikre nye oppdrag.

 

-Det litt sørgelige nå er at det nesten ikke finnes flere filettrålere igjen i Norge. Denne type produksjon krever større mannskap som det er dyrt å drifte. I tillegg har prisen på filet har vært dårlig, mens HG-fisk har vært godt priset i forhold til produksjon kostnaden. De fleste har derfor satset på denne sistnevnte og langt mindre arbeidskrevende produksjon. Men nå ser det ut som om det er i ferd med å endre seg når det gjelder pris på filet. Da er vi klare for de som vil satse på en omlegging av produksjonen om bord. En ombygging passerer fort ti millioner. Fra bestilling til levering og installasjon må rederen regne med tre-fire måneder, slår Meek fast.

 

Dette er et utdrag fra en lengre artikkel om Bjørdal Industrier. Resten kan du lese papirutgaven som nettopp har kommet ut for salg i Narvesen. I vår første utgave av Kystmagasinet dette året finner du også mye annet spennende lesestoff.

 

[/raw]