DEL

Hanstholm havn økte verdien av konsumfisk landet i havnen kraftig i fjor. Havnen er den desidert største i landet verdi. Hirtshals som hadde et dårlig år i 2009 økte mest. Også Hvide Sande, Thyborøn og Skagen kunne vise til en bra vekst i 2010.


( 13.05.2011 )

[raw]

En oversikt laget av Hanstholm Havneforum viser at Hanstholm økte verdien av konsumfisk landet i havnen fra 445 millioner danske kroner i 2009 til 500 millioner i fjor. Selv om de er størst tok Hirtshals som økte fra 334 millioner danske kroner til 414 millioner danske koner kraftig innpå. Hvide Sande som i 2009 måtte nøye seg med en konsumfiskverdi på 91 millioner, passerte i fjor 103 millioner danske kroner. Den minste økningen av blant de fem største havnene finner vi i Skagen, hvor landinger av konsumfisk bare ølte med cirka 10 millioner, fra 374 millioner til 384 millioner danske kroner. Thyborøn økte fra 185 millioner til 225 millioner kroner.

 

Landinger av fisk i danske havner 2010
5 viktigste i DKR1000
 

År/Havn

Skagen

Hirtshals

Hvide sande

Thyborøn

Hanstholm

2002

412.517

594.047

214.027

304.294

527.965

2003

317.020

440.586

182.640

252.033

407.704

2004

296.122

444.965

163.216

249.175

387.946

2005

429.527

678.207

177.591

255.293

406.766

2006

477.866

623.642

154.891

295.389

480.228

2007

440.105

472.139

175.934

237.017

464.299

2008

442.994

462.514

130.516

222.280

471.243

2009

373.780

334.198

90.892

185.241

445.088

2010

384.335

413.518

103.151

224.645

499.937

Tallene viser at 2009 var et svært godt år for danske konsumfiskhavner. Hanstholm har utviklet seg til landets suverent ledende havn når det gjelder lander av både sei og torsk. Når det gjleder sei losses det 7 til 8 gangmer mer sei i Hanstholm, enn i Hirtshals som er nest størst på dette fiskeslaget.

På torsk er Hanstholm ogs ledende. Havnen tar i mot rundt 75 prosent mer torsk enn Thyborøn som er den nest største torskehavnen. Thyborøn er derimot den desidert største havnen på Rødspette.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.