Hanstholm Havn har vedtatt å sette av 24 millioner danske kroner (Cirka 30 millioner norske kroner) til investeringer i den eksisterende havnen i 2016.


( 06.01.2016 )


Investeringer vil skje innen havnens fiskeri- og servicesektor. Dette kan havnen gjøre siden det forventes at regnskapet for 2015 vil vise det beste resultatet på mange år. Det vil også bli ansatt ny havnesjef etter at Henrik Carstensen, som tiltrådte i mars i år, har blitt ansatt som administrerende direktør for Grenå Havn.