Fjoråret viser stor forskjeller i omsetning både i kvantum og verdi ved de danske fiskeauksjonene. Hanstholm Fiskeauktion har befestet sin posisjon som størst, målt både i omsetning og kvantum. I fjor omsatte auksjonen 14.588 tonn fisk til en verdi av 279,4 millioner danske kroner.

Ifølge tall fra Fiskeristyrelsen er Danske Fiskeauktioner, som driver auksjoner i Hvide Sande, Thyborøn og Thorsminde, nest størst. Disse auksjonene omsatte 8.684 tonn til en verdi av 199,1 million danske kroner.  På tredjeplass i verdi kommer Fiskeauktion Nord som består av auksjonene i Hirtshals og Strandby. Disse auksjonene omsatte 3.097 tonn fisk til en verdi av 94,5 millioner kroner.

Ved Skagen Fiskeauktion ble det i fjor omsatt 5.705 tonn til en verdi av 48,6 millioner danske kroner. Det er pelagisk fisk som trekker ned verdien slik at Hirtshals får større omsetning. De minste auksjonene er Fiskeauksjon Danmark i Gilleleje som omsatte 530 tonn fisk verdt 23,9 millioner, og Grenaa Fiskeauksjon, hvor det ble omsatt 149 tonn konsumfisk til en verdi av åtte millioner danske kroner.