Fiskeridirektoratet har trukket ut to ringnotfartøyer til å gjennomføre kartlegging for å kunne bestemme åpningsdato for vinterloddefiske i 2010. De to fartøyene, «H. Østervold» og «Rogne», antas å starte kartleggingsfisket ca 18. januar.