Rederiet H Østervold AS i Austevoll har inngått kontrakt med Western Marine Shipyard Ltd i Bangladesh om bygging av en 80,3 meter lang og 17 meter bred tråler/ringnotbåt.

I informasjonen som ble gitt i denne artikkelen tidligere i dag, var det med pris på fartøyet, og totalbeløpet ble sammenlignet med hva fartøyet Malene S, som hadde samme lengde, kostet da det ble bygget og overlevert fra  Celiktrans i Tyrkia i 2012 for Austevoll-rederiet Skårungen AS. Etter henstilling fra rederiet for H Østervold har vi nå fjernet prisen for dette siste nybygget, som de mente var sensitiv informasjon. Den aktuelle informasjonen er det begjært innsyn i hos Fiskeridirektoratet, som har ansett den som offentlig i henhold til Offentlighetsloven.Den gang Malene S ble bygget opplyste reder at tilsvarende fartøy bygget i Norge ville kostet hundre millioner kroner mer. Men enkelte redere og verft Kystmagasinet snakket med den gang, mente at det var å ta hardt i. Men en ting er i alle fall klart, og det er at den prisen H Østervold AS nå betaler for sitt nybygg i Bangladesh, er svært fordelaktig.

Nye H Østervold er tilnærmet lik Malene S. Men om bord på Malene S inngikk det blant annet en brukt hovedmotor og flere andre brukte komponenter. Det er interessant at ikke Celiktrans eller et annet tyrkisk verft ble valgt.

Fartøyet er tegnet av Sawicon, som har tegnet en rekke skip bygget i Tyrkia. Det skyldes neppe de politiske uroligheter og terror som har vært i Tyrkia. Den politiske situasjonen er like ustabil i Bangladesh. Derfor er nok hovedårsaken at de ikke klarte å konkurrere med det bangladeshiske verftet i pris.

Western Marine Shipyard Ltd., som har cirka 4.000 ansatte er relativt ukjent i Norge. Men de har, siden de begynte å bygge skip i 2000, blant annet levert åtte bulk/lasteskip til tyske Grona Shipping, fem containerskip til danske Stella Shipping og bilferge til Hundested-Rørvig Færgefart i Danmark. Verftet har også bygget ni 41 meter lange, og tre 42 meter lange pelagiske trålere for lokale kunder.

Western Marine Shipyard Ltd har tidligere bygget 12 trålere med lengde på 41 til 42 meter. Foto Western Marine Shipyard Ltd.

H Østervold har i kontrakten avtale om dagbøter ved forsinket overlevering. Byggetid er satt til 23 måneder fra kontraktens inngåelse, hvilket betyr at fartøyet skal være klar til overlevering 17. desember 2018.

Det bangladeshiske verftet vil oppnevne et norsk eller dansk verft som skal få ansvar for eventuelle garanti/reparasjoner. Nye H Østervold vil bli utstyrt med en MAK fremdriftsmotor og fiskeutstyr/vinsjer fra Ibercisa og Karmøy Winch. Kystmagasinet kommer tilbake med mer.