DEL

Stillehavsnasjonen Salomonøyene og den karibiske øystaten Curacao har nå fått fjernet sitt «gule kort», som de ble fikk i desember 2014.


( 31.03.2017 )

EU har et system hvor land som ikke tilfredsstiller EUs krav med hensyn til IUU-fiske, samt arbeidsforhold I fiskeindustrien, kan gis et rødt eller gult «kort». Rødt betyr at import av sjømat til EU blir stoppet, mens gult innebærer at landet får en bestemt tid på å rette opp I det EU mener er feil.

Stillehavsnasjonen Salomonøyene og den karibiske øystaten Curacao har nå fått fjernet sitt «gule kort», som de ble fikk i desember 2014. Siden da har disse nasjonene gjort endringer i sine lovgivninger og fått på plass de ressurser som trengs for å kunne bekjempe ulovlig, uregistrert og uregulert fiske.

Tidligere har blant annet Sri Lanka, Ghana, Guinea, Sør Korea, Filipinene, Belize, Vanuatu, Togo og Papua New Guinea gått gjennom en tilsvarende periode med «gult kort» og fare for å bli utesteng fra det viktige EU-markedet. For øyeblikket har blant annet verdens tredje største sjømateksportør Thailand gult kort.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.