Kystmagasinet 5.14: De to grønlandske selskapene Polar Seafoods og Royal Greenland har fått makrellkvoter på henholdsvis 18.000 og 20.000 tonn. Grønlandske hjemmestyremyndigheter har i tillegg gitt ti andre selskaper 52.000 tonn. Det gjenstår 10.000 tonn, som vil bli fordelt senere i sesongen.

Ulike fiskeselskaper har gjort store investeringer i fartøyer og utstyr for å klare å ta den unilaterale grønlandske kvoten på 100.000 tonn. Bare Polar Seafoods alene har investert over 300 millioner danske kroner i fartøyer og utstyr. For å kunne fiske kvoten på 20.000 tonn har de kjøpt de to tidligere norske fartøyene Gardar og Eros.

 

Makrellstørje ved Grønland

Det er ikke bare makrellen som nå trekker inn i grønlandsk farvann, men også makrellstørje. Årsaken er høye vanntemperaturer. Ifølge en artikkel i det naturvitenskapelige tidsskriftet Global Change Biology kan ikke makrellstørje leve lengre tid i havvann som har en overflatetemperatur på under 11 grader.

 

I 2012 fikk et fiskefartøy, som drev forsøksfiske i Danmarksstredet ved Øst-Grønland tre makrellstørjer i noten, i tillegg til en fangst bestående av sild og makrell. Forrige gang det ble registrert makrellstørje i grønlandsk farvann var i 1900. Da strandet en makrellstørje ved Qaqortoq på Sydvestgrønland. De tre makrellstørjene ble fanget der hvor kaldt arktisk havvann møter varmere vann fra Atlanterhavet.