I siste utgave av Kystmagasinet kunne vi fortelle at grønlandske interesser har kjøpt fartøyene Eros og Gardar for å kunne fiske makrell. Grønlandsk landsstyre har nå erklært en unilateral makrellkvote på 100.000 tonn. I fjor fisket Grønland en "forskningskvote" verdt over en halv milliard norske kroner.

Eros ble i fjor først kjøpt av Polar Seafood AS i Danmark, som straks etter solgte båten videre til Grønland hvor den ble gitt navnet Polar Amaroq. Den har siden skiftet navn til Beitir og eies av selskapet Polar Pelagic A/S, et datterselskap av grønlandske Polar Seafood. Det islandske fartøyet som tidligere het Beitir er solgt til Inge Halsteinsen og omdøpt til Gardar etter at han solgte fartøyet med samme navn til Polar Pelagic A/S. Dette fartøyet har nå fått navnet Polar Amaroq og er flagget til Grønland.

 

Tidligere denne uken godkjente den grønlandske regjeringen en innstilling fra Fiskeri-, fangstog landbruksdepartementet om å forhøye den grønlandske makrellkvoten for 2014 fra 60.000 til 100.000 tonn. Dette skjer etter at grønlandske fartøyer i fjor drev et vellykket forsøksfiske etter makrell i grønlandsk farvann. Dette fisket ga i fjor en samlet fangst på 54.000 tonn. Kvoten som det fiskes på blir av grønlandske myndigheter definert som forskningskvote.

 

Polar Amaroq (ex. Gardar), Beitir (ex.Eros), Christian I Grotinum (ex.Kvannøy) skal etter det Kystmagasinet forstår være blant de grønlandske og utenlandske fartøyene som det er søkt om fisketillatelse for.

 

Ifølge den grønlandske avisa Arctic Journal har grønlandske redere søkt om kvoter på til sammen 288.000 tonn. De står i kø med noen egne, og mange chartrede utenlandske fartøyer. I fjor deltok chartrede fartøyer fra Kina, Russland og Island. I år er det etter det Kystmagasinet også forstår flere færøyske fartøyer det søkes om kvote for.

 

Makrellen ble i fjor fisket av fire grønlandske rederier. Førstehåndsverdien er anslått til cirka 550 millioner norske kroner.