DEL

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 har handsama ferdig søknadene i gruppe A (Finnmark og Troms).


( 14.04.2014 )

Vedtak om tilsegn og avslag er sendt alle søkjarane. Inntil 10 løyve på 945 tonn maksimalt tillaten biomasse kan tildelast i kvart av fylka Finnmark og Troms. Fem av løyva i kvart fylke er reservert mindre aktørar (ett til og med 19 løyve).

Faggruppa har fatta vedtak om tilsegn til 10 løyve i Finnmark og 10 i Troms. Til saman var det 59 søknader i gruppa, 22 i Finnmark og 37 i Troms. I Finnmark var der ikkje mindre aktørar som søkte. Dei 10 løyva er tildelt tre ulike søkjarar.

I Troms var det 8 mindre aktører med til saman 15 søknader. Dei fem løyva som er tildelt mindre aktører er fordelt på fire søkjarar. Dei andre fem løyva i Troms er fordelt på tre ulike søkjarar. Det er tre veker klagefrist på vedtaka. Endeleg tilsegn blir gitt når eventuelle klagesaker er endeleg avgjort i forvaltninga.

Faggruppa ferdigstiller no som før opplyst vedtak om tilsegn og avslag i gruppe B. Desse vert sendt ut innan slutten av april. Deretter går ein vidare i vurderinga av søknadane i gruppe C.

 

Fordeling gruppe A Troms

Nor Seafood AS – Nor Seafood AS — Nord Senja Laks AS – Nord Senja Laks AS – Nordlaks Oppdrett AS.

 

 

Tilsagn mindre aktør i Troms

 

Gratanglaks AS – Kleiva Fiskefarm AS – Salaks AS – Wilsgård Fiskeoppdrett AS – Wilsgård Fiskeoppdrett AS

 

Avslag

 

Arnøy Laks AS – Eidsfjord Sjøfarm AS – Eidsfjord Sjøfarm AS – Flakstadvåg Laks AS – Flakstadvåg Laks AS – Gratanglaks AS – Jøkelfjord Laks AS – Jøkelfjord Laks AS – Jøkelfjord Laks AS – Jøkelfjord Laks AS – Jøkelfjord Laks AS – Kleiva Fiskefarm AS – Lerøy Aurora AS – Lerøy Aurora AS – Lerøy Aurora AS – Lerøy Aurora AS – Lerøy Aurora AS – Nordlaks Oppdrett AS – Nordlaks Oppdrett AS – Northern Lights Salmon AS – Northern Lights Salmon AS – Salaks AS – SalMar Nord AS – SalMar Nord AS – SalMar Nord AS –

SalMar Nord AS – SalMar Nord AS

 

 

Fordeling gruppe A Finnmark

 

Grieg Seafood Finnmark AS – Grieg Seafood Finnmark AS – Grieg Seafood Finnmark AS – Grieg Seafood Finnmark AS – Mainstream Norway AS – NRS Finnmark AS – NRS Finnmark AS – NRS Finnmark AS – NRS Finnmark AS – NRS Finnmark AS.

 

Avslag

 

Mainstream Norway AS – Mainstream Norway AS – SalMar Nord AS – SalMar Nord AS – SalMar Nord AS – SalMar Nord AS – SalMar Nord AS – Villa Arctic AS – Villa Arctic AS – Villa Arctic AS – Villa Arctic AS – Villa Arctic AS.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.