DEL

Norges sjømatråd tar i en ny kampanje konsekvensene av at norsk laks er blitt et etablert globalt produkt. Bruk av like virkemiddel i flere land, styrker gjenkjennelsen.


( 17.10.2013 )

[raw]

På få tiår har norsk laks utviklet seg fra å være en råvare som ble spist av få, til å være et produkt man møter i over 100 land. Det stiller nye krav til hvordan Norges sjømatråd møter markedet. Når matkultur blir mer regional gjør det at de som spiser laks i mindre grad forholder seg til landegrenser.

 

Kampanjen «Min beste hemmelighet» lanseres fra midten av oktober i Spania, Italia og Polen. Den tar utgangspunkt i at likhetene blir stadig flere enn ulikhetene.

 

Gode testresultater

– Norsk laks treffes i dag i et stort antall land, i mange markeder. I dagligvare, i restaurant og i media. Utfordringen er å få konsumenten til å kjenne den igjen som nettopp norsk laks, uansett hvor man er, sier markedssjef for laks og ørret Bjørn Erik Stabell i Norges sjømatråd.

 

Kampanjen er allerede testet i de aktuelle landene, og viser gode resultater. Spesielt scorer norsk opphav, kvalitet og gjenkjennelse høyt. Virkemidlene man benytter er de samme i alle tre land. Både på TV, print og i dagligvarekjedene. Bortsett fra språket, er det få regionale tilpasninger.

 

Gir synergier

Ferske målinger dokumenterer at konsumentens preferanser ligner mer enn hva man til nå har trodd, også på tvers av landegrenser. Selv om italienerne spiser mest røkt laks, spanjolene ønsker seg den fersk og Polen er et nytt marked, så er elementer som opphav og kvalitet avgjørende.

 

– Lykkes vi med denne måten å jobbe på, vil det gi mange synergier både i forhold til tidsbruk og økonomi. En kampanje som kan bruke de samme virkemidlene i flere markeder, gir mer verdi for investeringene, sier Stabell. Han har allerede fått svært gode tilbakemeldinger på konseptet fra matvarekjedene.

 

– Lokal kunnskap viktig

Sjømatrådets fiskeriutsendinger blir sentral i kampanjen, selv om den gjennomføres på tvers av regioner og land. Professor i internasjonal markedsføring ved BI, Carl-Arthur Solberg, mener kunnskap om lokale markedsforhold hos dem som utvikler kampanjen, er avgjørende for å lykkes.

 

­– Jo bedre innsikt, jo bedre evne til å sy sammen en markedskommunikasjon som kan standardiseres på tvers av markeder.  God innsikt i mange land, gir mulighet til å se sammenhenger mellom de ulike markedene, et slags minste felles multiplum om du vil, sier Solberg.

 

Norges Sjømatråd ønsker på sikt å gjennomføre tilsvarende prosjekter i flere markeder. Det ligger konkrete planer for Russland og Ukraina. Også i Asia er det et potensial for et større regionalt konsept med fokus på norsk laks innenfor rått konsum.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.