DEL

For femte gang feirer vi i dag FNs offisielle havdag. I en verden som trenger stadig mer og bedre mat, er det viktig å minne hverandre på hvor vitale verdenshavene våre er.


( 08.06.2012 )

[raw]

– Norge er en stor havnasjon i både historisk og fysisk forstand. Våre havarealer er syv ganger større enn landarealet. I dag, på verdens havdag, er det ekstra viktig å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet vi alle er så avhengig av, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Verden trenger mer mat, og verden trenger sunnere mat. Samtidig er havets åker lite utnytta. Sjømat utgjør i dag kun 2 prosent av verdens matvareproduksjon. Altså bruker vi kun 30 prosent av jordkloden til å produsere den maten vi daglig konsumerer. Det bør sette viktigheten av sunne, bærekraftige og levende hav- og havressurser høyt på den globale dagsordenen.

 

– Her er Norge en pådriver i internasjonale samarbeidsfora. Vi bidrar til at viktige stemmer deltar og blir hørt – og det skal vi fortsette med, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
 

FNs generalforsamling vedtok 8. juni 2008 at 8.juni skal være Den internasjonale dagen for verdens hav. Dagen har blitt feiret av mange land siden FN konferansen om miljø og utvikling i Rio i 1992, men ble først i 2008 vedtatt som en offisiell FN-dag av generalforsamlingen. Årets tema er: ”Youth: the Next Wave for Change”.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.