DEL

Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom på 757,6 millioner kroner i august. Dette er en økning på 9 % eller 62,8 millioner kroner sammenlignet med august 2009.


( 06.09.2010 )

[raw]

Målt i volum økte eksporten med 7 % eller 1 816 tonn, til totalt 29 216 tonn viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Det ble eksportert klippfisk for 253,4 millioner kroner i august. Dette er en økning på 4 % eller 8,7 millioner kroner fra samme måned i fjor.

 

Målt i volum ble det eksportert totalt 7 408 tonn, som er det nest høyeste eksportvolumet noen sinne for en augustmåned. Brasil er det største markedet for klippfisk i august med en eksportverdi på 79 millioner kroner, en økning på 34 millioner kroner fra august i fjor.

 

– Julesalget til Brasil er nå i full gang. Økningen særlig på klippfisk av torsk er godt hjulpet av både valutasituasjonen og den gode tilgangen på torsk i vinter, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

 

Klippfisk av sei økte totalt med 12 % i verdi til 104,7 millioner kroner i august. Målt i volum var det en økning på 6 % til totalt 3 931 tonn. Prisen på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 26,65 kr/kg i august og dette er 5 % høyere enn samme måned i fjor.

 

Klippfisk av torsk ble redusert med 2 % i verdi til totalt 124,1 millioner kroner i august målt mot samme tid i fjor. Det ble eksportert 2 783 tonn klippfisk av torsk og dette er nøyaktig samme volum som samme måned i fjor.

Det ble eksportert saltfiskprodukter for 39,3 millioner kroner i august, som er en reduksjon på 25,2 millioner kroner eller 39 % fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 468 tonn saltfiskprodukter mot 2 100 tonn i august 2009.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.