Alfa Laval´s kvartalsresultatet for fjerde kvartal er lagt frem, og vi må tilbake til tredje kvartal 2008 får å finne maken til gode tall. Odreinngangen økte med 18 prosent til SEK 6,4 milliarder. De fleste businessegmenter og regioner rapporterer vekst.


( 08.02.2011 )

[raw]

Særlig gode resultater vises innen Food og Sanitary. Dette henger sammen med det gode aktivitetsnivået innen næringsmiddelindustrien og farmasi  i verdens befolkningssentra.

 

Geografisk var det Sentral- og Øst-Europa samt Nord-Amerika som rapporterte den sterkeste utviklingen. Positive tall fra India løftet landet til Alfa Lavals tredje største marked, etter USA og Kina. Omsetningen økte til SEK 7,2 milliarder kroner samtidig som resultatet på SEK 1,3 milliarder var det beste på to år.

 

I løpet av kvartalet ble det inngått avtaler og gjennomført oppkjøp som til sammen adderer SEK 4,2 milliarder i salg, noe som tilsvarer 17 prosent av Alfa Laval Gruppens samlede fakturering. Største oppkjøp var Aalborg Industrier. Gjennom dette vil Alfa Laval styrke sin posisjon innen varmeoverføring for så vel marin- som olje/gassindustrien og legge til SEK 3,3 milliarder på helårsbasis.

 

– For å bedre speile de muligheter vi ser på lang sikt justeres nå Alfa Lavals vekstmål opp. Det nye målet innebærer at selskapets omsetning skal nå en gjennomsnittelig årlig tilvekst på minst 8 prosent over en forretningsperiode, konkretiserer Lars Renström, President og CEO.

[/raw]