En gullkantet fremtid 2015: Både Anne-Linn Nygård ved Opplæringskontoret for Nordre-Nordland og Hugo Reiertsen ved Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms opplyser om at muligheten for læreplasser i regionene er gode.


( 17.10.2014 )

-Jeg har inntrykk av at vi har tatt unna alle søkere om lærlingeplass i fiske og fangst i Nordre-Nordland. Vi har også tatt inn fiskerilærlinger fra sørfylket, samt fra andre fylker for å dekke opp behovet for lærlinger i Lofoten og Vesterålen, kan Nygård fortelle.

 

-Det er helt klart at vi trenger flere læreplasser innen fiske og fangst, men også flere lærlinger for å sikre rekrutteringen og kompetanse i næringen.

 

Må jobbes mot flåten

Det har, gjennom ulike prosjekter som blant andre Sett Sjøbein, vært jobbet opp mot fiskerinæringen for å etablere flere læreplasser, både på land og ombord i fiskebåter. I Troms ble det i høst tegnet fem nye lærlinger innen fiske og fangst og Reiertsen mener mulighetene i fiskeflåten til nå har vært gode, men at det fortsatt må jobbes opp mot flåteleddet for å motivere og forberede rederne for rekrutteringen.

AKVAKULTUR F. Alf Fagerheim

Det er særdeles gode muligheter for læreplass innen akvakultur i Troms, men også i Vesterålen og Lofoten er det tegnet flere kontrakter med akvalærlinger i høst. Illustrasjonsfoto: Alf Fagerheim.

 

-Ingen ligger til kai på grunn av mannskapsmangel ettersom næringen rekrutterer andre steder. Vi har i år flere henvendelser om lærlingeplasser i fiskeflåten fra andre fylker. Det er også muligheter for læreplass som motormann i fiskeflåten. Vi tegnet i høst to slike lærekontrakter, og har mange søkere fra hele landet, forteller han.

 

Bekymring

Det er spesielt innen akvakultur sjansen for læreplass er gode i Lofoten, Vesterålen og Troms. Ved opplæringskontoret i Troms har de i løpet av sommeren skrevet kontrakter med hele 15 nye lærlinger innen akvakultur. Mens det i Nordre-Nordland er skrevet kontrakter med tre akvalærlinger, en i Lofoten og to i Vesterålen.

 

-Mulighetene for lærlingeplass innen akvakultur er særdeles god i Troms. Vi er langt unna å dekke etterspørselen, opplyser Reiertsen. Selv om tallene for lærlinger er gode er det likevel grunn til bekymring for rekrutteringen innen faget sjømatproduksjon.

 

-Mulighetene innen sjømatproduksjon er gode, men i år er det kun to søkere som hadde dette som sitt andre valg. Per i dag har vi to lærlinger. Få eller ingen som søker faget og yrket, avslutter Reiertsen.