Hele 57 448 tonn makrell har utenlandske fartøyer levert i Norge i årets første åtte uker. En solid oppgang for fjorårets kvantum på 33 508 tonn i samme periode. Men selv om kvantum øker, er det knappe marginer for fryseriene.

I snitt har det blitt betalt 10,41 kr/kg for makrellen. I forrige uke ble det bare levert 1147 tonn som ble betalt 9,63 kr/kg som er noe under snittpris. Ved utgangen av uke 8 var det var det eksportert 40 030 tonn makrell under 600 gram og 231 tonn 600 gram+. Snittprisen FOB Norge for denne makrellen var 11,74 kr/kg (11,64 kr/kg for makrell under 600 gram.

 

Selv om prisene FOB Norge for makrell under 600 gram har økt fra 9.07 kr/kg per kilo i uke en til 12,12 kr/kg, er det bare en liten del av makrellen som allerede er på lager som vil nyte godt av denne prisøkningen. Antakelig vil marginen fryseriene har på den utenlandske moralen ende på rundt kr 1,10 – 1,40 kroner når eksportavgift på 1,05 prosent trekkes fra. Prisen for makrell FOB Norge har som tabellen nedenfor viser økt med rundt 20 present fra uke 1 til uke 8. Men den etterhvert gode eksportprisen har bare i begrenset grad kommet fryseriene tilgode, og hvert mest til glede for fiskerne.

 

Etter fradrag for kostnader til innfrysing, pakking og logistikk er marginene svært små.

Eksport av makrell under 600 gram uke 1 – 8 2014

Uke nr

Tonn

Kr/kg

1 611 9,07
2 2 878 10,15
3 7 107 12,18
4 5 543 10,19
5 5 983 11,06
6 7 322 11,50
7 5 085 12,86
8 5 730 12,12
Totalt uke 1 – 8 40 030 11.64

Kilde: Sjømatrådet