DEL

Det er i Norway Pelagic og Brødrene Larsen som ivaretar fiskeritradisjonene på landsiden i Kalvåg. Sistnevnte tok i fjor i mot rundt 1.000 tonn villfanget fisk. Da Kystmagasinet besøkte fiskemottaket var det flere båter som ventet på å få levere. Fisket vest av landet var godt, og sesongen har startet tidligere enn vanlig. Det er derfor ventet en økning i omsetningen av fisk i 2012.


( 04.05.2012 )

[raw]

Det er daglig leder Per Røys ved naboanlegget Norway Pelagic som er eier av Brødrene Larsen fiskemottak i Kalvåg. Han brenner for bygda og jobber aktivt med å utvikle nye aktiviteter, og da mottaket kom for salg for noen år siden slo han til. Og han har ikke angret på det. Virksomheten går bra, selv om de nylig måtte legge ned slakteriet for oppdrettstorsk i Struen.

Omsatte for 40 mill
I fjor omsatte de for 40 millioner kroner ved mottaket i Kalvåg. Det er salgssjef Sylvi Røys som styrer den daglige aktiviteten, og anlegget har flotte fasiliteter både når det gjelder kontorer, mottaks- og produksjonsdel. Røys regner med at de i fremtiden vil være mellom 20 og 30 ansatte ved anlegget.

Noen av sjarkene har klappet til kai for levering, mens andre venter på tur.

 

De 22 som jobbet ved slakteriet i Struen er flyttet til virksomheten i Kalvåg.
For å kunne opprettholde aktiviteten og det relativt høye tallet ansatte, er det målsetningen å få i gang produksjon av sei ved anlegget i løpet av kort tid. Brødrene Larsen skal overta denne virksomheten fra Domstein i Måløy, og om ikke så altfor lenge vil det komme på plass masse maskiner og annet utstyr for denne type produksjon. Det kommer to filetmaskiner fra Måløy, samt at Brødrene Larsen vil investere i en ny vakuumpakkemaskin. Noen bygningsmessige endringer må også til før oppstart av ny aktivitet. Samlet vil investeringene beløpe seg til fire-fem millioner kroner. Håpet er at seiproduksjonen kan komme i gang i løpet av mai.

Klarer å få lønnsomhet
-Det er gunstig at denne muligheten åpnet seg for oss. Dermed mister ingen jobben etter nedleggingen av torskeslakteriet i Struen. Og vi er temmelig sikre på at vi skal klare å få lønnsomhet i dette. Vi vil levere en del sei til Sverige for panering. Resten skal vakuumpakkes i 20 kilos kartonger og selges til markedene i EU. Alt salget vil gå gjennom Domstein sitt salgsapparat, forteller en fornøyd Sylvi Røys.

Fersk torsk av god kvalitet klar for forsendelse til Ålesund-området for salting.

 

Når det gjelder det tradisjonelle fiskemottaket er virksomheten stort sett basert på den lokale fiskeflåten. Noen fremmedfiskere anløper med fangst innimellom. Men da Kystmagasinet entret dørene til mottaket var det lokaler båter som lå utenfor og ventet på å levere. Den dagen vi var der (mandag 5. mars) ventet de inn rundt 20 tonn fisk, tatt på de nære fiskefeltene en time eller to vest av landet. I løpet av helgen før det inn 40 tonn fisk fra seks-syv båter, i hovedsak torsk (kysttorsk), sei, lyr og lysing.

Økt pris ved håndfiletering
Ved mottaket tar de i mot både rund- og sløyd og hodekappet fisk. Årsaken til at de tar imot rund fisk, var for å gjøre arbeidet enklere for de mindre båtene med en og to fiskere om bord, og samtidig gi dem mulighet til å øke fangsten. Brødrene Larsen fileterer det de har bestilling på. Arbeidet skjer kun for hånd, noe som i seg selv er et kvalitetsstempel og som gir økt pris ved salg av foredlet vare. Fisken pakkes i kartong og leveres frossen, både lokalt og i resten av Sogn og Fjordane.

Filetert fisk fra Brødrene Larsen, beregnet for det norske markedet. Det meste blir i dag solgt i eget fylke, Sogn og Fjordane.

 

Resten av fisken sløyes, sorteres etter størrelse og legges i kar for videreforesendelse til salting i Ålesund området. -Når det gjelder markedet for fersk fisk er prisene elendige akkurat nå, og umulig å satse på, sa Sylvi Røys da vi var innom mottaket. Men når tidene er mer normale står fersk, ubehandlet og filetert fisk for den største delen av omsetningen. Brødrene Larsen selger fisken gjennom eksportører som Domstein og Lerøy, og en del av fisken går til utlandet. De eksporterer også noe selv, som lever og avskjær til Latvia og Litauen. Sylvi Røys forteller at de ikke har stort nok nettverk at de våger å satse på eksport av større fiskepartier. Derfor er salgsjobben satt bort til andre.

 

Røys forteller at aktiviteten ved mottaket er veldig svingende. Det var forholdsvis stille fra oktober i fjor til et stykke ut på nyåret grunnet dårlig vær. Siden de fleste leveransene kommer fra den mindre fiskeflåten, blir dette en veldig væravhengig aktivitet. Likevel vet de stort sett hvor stort kvantum av fisk som kommer inn til mottaket i løpet av ett år. Røys har daglig kontakt med båtene, og hun vet stort sett om morgenen hva hun kan forvente å få inn av fisk i løpet av dagen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.