Raymond og Nataliya Hansen fra Kabelvåg i Nordland har klaget over avslag på erverv av nybygg.310 Kabelvåg. Gjennom selskapet Kiev AS ønsker paret å bruke båten til juksafiske etter torsk og sei, samt linefiske etter kveite.

Båten er utstyrt med juksamaskin og juksahjul, kontainere for oppbevaring av fisk og fiskebrønner for levende fisk med vannsirkulasjon. Den har også kjøleskap, toalett, samt Webasto for oppvarming av overbygg. Om bord finnes også ny redningsdrakt, bærbar VHF, utvendig kartplotter og ekkolodd. Båten er selvlensende, og har i tillegg to automatiske lensepumper.

Raymond, som har 36 år bak seg som yrkesfisker, mener at båten, som er 6,75 meter lang og 2,35 meter bred og utstyrt med en 115 hestekrefter Mercury utenbordsmotor, vil egne seg svært godt for fiske med juksa. Paret solgte sin tidligere sjark høsten 2018. At båten egner seg godt, har han fått bekreftet av en fisker i Hammerfest som har nesten tilsvarende båt.

Direktoratet region Nordland har gitt avslag på erverv av fartøyet, med følgende begrunnelse:

I angjeldende sak er det forskriftens § 3 som legges til grunn. § 3 lyder (sitat) «Søknad om ervervstillatelse skal (vår understreking) avslås i medhold av deltakerloven § 8 dersom det ikke legges fram gyldig fartssertifikat for fiskeog fangstfartøy, oppdatert fartøyinstruks, godkjennelsesdokument, byggebekreftelse eller annen dokumentasjon som kreves for vedkommende fiskeog fangstfartøy i eller i medhold av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Dette gjelder likevel ikke dersom fartøyet er under 10,67 meter største lengde, bygget før 1. juli 2014, og står eller har stått i merkeregisteret.»

Raymond har påklaget avslaget da han mener direktoratet ikke har utøvd nødvendig skjønn i saken.