DEL

Havyard Group ASA har levert regnskap for andre kvartal. Driftsresultat (EBIT) på NOK 29,5 millioner og EBIT-margin på 5,4 % i andre kvartal 2016 og EBIT på NOK 48,1 millioner i første halvår 2016 med en EBIT-margin på 4,8%.


( 30.08.2016 )

Fremdrift på prosjekter i arbeid er i henhold til plan, og det forventes god prosjektgjennomføring med tilhørende gode resultat.

Den største utfordringen er å få signert nye kontrakter for økt aktivitet i andre halvår 2017, spesielt ved Havyard Ship Technology (verftet). Det er god prosjektaktivitet innen fokusområdene som er vind, isbrytere, oppdrett og fisk, men beslutningene drar ut i tid og det er også økende konkurranse og press på marginene. Basert på antall prosjekter og normal prosentandel som resulterer i effektive kontrakter ser det lysere ut for 2018. Det er stor fokus og motivasjon i organisasjonen på å fortsette prosessene som gir økt konkurransekraft for å kompensere for prispresset.

Nye kontrakter siste kvartal

Havyard Design & Solutions AS har inngått kontrakt for levering av design og utstyr for bygging av et Havyard 832 flerbruksskip. Skipet skal bygges ved verftet Cemre i Tyrkia, og kontraktsverdien er i overkant av NOK 100 millioner.

Endring i obligasjonslån

Konsernets obligasjonslån «Havyard Group ASA 14/17 FRN» ble i obligasjonseiermøte 30.06.2016 vedtatt utsatt i 18 måneder, til desember 2018. Deler av obligasjonslånet blir konvertert til aksjer.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.