– Rekrutteringskvotene skal gjøre det enklere for yngre fiskere å etablere seg i næringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.


( 23.06.2011 )

[raw]

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag vedtatt at det skal lyses ut ti nye rekrutteringskvoter (deltakeradganger). Et sikkert kvotemessig driftsgrunnlag er en viktig forutsetning for å drive fiske med eget fartøy, og det gir større forutsigbarhet i driften.
 
-Yngre fiskere som har kvalifisert seg gjennom fiske med eget fartøy i åpne og uregulerte fiskerier, kan gjennom denne tildelinga legge et grunnlag for sin egen arbeidsplass langs kysten, sier fiskeri- og kystministeren.

Fiskeridirektoratet region Finnmark skal administrere ordningen. Det tas sikte på at de som tildeles deltakeradgang, kan delta i fiske fra 1. januar 2012.

[/raw]