Giskefisk AS på Ellingsøya på Sunnmøre søkte i desember om løyve til å innføre et nybygg i merkeregisteret til erstatning for fartøyet Stokke Jr. Giskefisk AS fikk i februar i fjor innvilget generelt utskiftingsløyve.

Det nye fartøyet får en lengde på 11,09 meter og bredde på 4,05 meter og bygges av Proas AS. Søknad om innføring i merkeregisteret ble gjort i midten av desember. Av ukjent årsak er ikke fartøyet registrert i merkeregisteret når dette skrives.