Når Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd skal sette fiskeri på den politiske dagsorden, skjer det på hjemmebane: Om bord på den moderne fiskebåten «Nesejenta». Samtidig presenteres ferske tall og analyser om villfiskens betydning for Norge.

Arrangementet «Villfisk mot nye høyder» på onsdag formiddag tar mål av seg til å bli det fiskeripolitiske høydepunktet under Norges største politiske møteplass, Arendalsuka 2017.

– Vi mener det er et tvingende behov for å øke kjennskapen til og kunnskapen om fiskerinæringen hos politikere og andre beslutningstakere. Derfor inviterer vi til påfyll av kunnskap, debatt og muligheten til å se hvordan en topp moderne fiskebåt er bygd opp og fungerer, sier Sveinung Flem fra Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd.

Blant dem som deltar under arrangementet, er EU-minister Frank Bakke-Jensen (H), administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag, stortingspolitikerne Pål Farstad (V) og Ingrid Heggø (Ap) og statssekretær Ronny Berg (FrP) fra Næringsog fiskeridepartementet. I tillegg vil altså «Nesejenta» spille en viktig rolle.

– Når vi først skal avholde et arrangement under Arendalsuka, skal vi gjøre det skikkelig. Tanken er at vi rett og slett skal ta med Fiskeri-Norge til den politiske eliten. De skal blant annet få kjenne dekk under føttene, smake produktene, og få se levende kongekrabber, sier Flem.

Møtet starter riktignok trygt på landjorden, på Thon Hotell midt i Arendal sentrum. Her har Samarbeidsrådet lagt opp til et variert og høyaktuelt program. Det blir innlegg fra ulike aktører fra næringa, spennende fiskeripolitisk debatt om markedsadgang og verdiskaping, og ikke minst: Presentasjon av Sintefs nye ringvirkningsrapport om fiskeflåtens betydning.

– Sintef skal presentere en fersk analyse, og gi oss et innblikk i verdiskapingen, betydningen og ringvirkningseffektene til fiskeflåten, sier Flem og fortsetter:

– En lang rekke omdømmeundersøkelser som er gjort for ulike aktører i fiskerinæringen, viser det samme: Næringen har stor betydning, men liten gjennomslagskraft. Den har godt omdømme, men små politiske muskler. Næringen framstår som vanskelig å forstå for utenforstående. Dette vil vi gjøre noe med. Det er viktig for hele landet og vår felles fremtid.

Formålet med arrangementet er å fortelle historien om forvaltningen og høstingen av den norske villfiskressursen, som er en global suksess. Etter å ha fått faglig påfyll, trekker derfor møtedeltakerne over på den topp moderne fiskebåten «Nesejenta».

De fremmøtte får der blant annet møte fisker August Fjeldskår som skal snakke om kvalitetsfokus i næringa, gi en omvisning, samt by på en variert sjømatbuffet med delikatesser fra havet. Konsernsjef i Norway King Crab, Stein Ruud, stiller i tillegg med levende kongekrabber og skal fortelle om eventyret om kongekrabben.

Se hele programmet her: https://www.surofi.no/media/1506/invitasjon_seminar_v6-1.pdf

Arendalsuka har på kort tid blitt det desidert viktigste og største møtestedet for politikere, organisasjoner og næringsliv. Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd arrangerer seminaret for å løfte viktige problemstillinger høyere på den politiske dagsorden, men i tillegg:

– Det skal være et hyggelig og uformelt møte mellom politikere og andre beslutningstakere – og næringa.