Stiftelsen Nor-Fishing deler jevnlig ut en Innovasjonspris på Aqua Nor og Nor-Fishing messene i Trondheim. Prisen er på NOK 100.000,- og et innrammet trykk fra messebyen.


( 18.03.2011 )

[raw]

Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2011 deles ut for et produkt, en prosess eller annet konkret tiltak som skaper fornyelse, effektivisering, sikring av anlegg og produksjon, miljø og kvalitet i akvakulturnæringen. Det er også av betydning at ideen kan gi økt lønnsomhet for den berørte del av næringen og til leverandøren selv. Søknadsfrist for kandidater til prisen er 15. mai 2011.

 

Både norske og utenlandske utstyrs- og tjenesteleverandører, aktive utøvere i akvakulturnæringen, bearbeidings- og foredlingsindustrien og andre personer kan søke prisen. Det er ikke krav at man må være utstiller på AQUA NOR 2011 for å kunne søke. Det omsøkte prosjekt må ha sin tilblivelse etter siste AQUA NOR messe i 2009.

 

Det er også anledning til å nominere andre til prisen. Den nominerte vil bli kontaktet av oss og må i tilfelle de ønsker å være søker, legge frem dokumentasjon i samsvar med nedenstående krav til søknad.

 

Søknaden skal innholde:
1. Søkerens navn/firmanavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, web-adresse og kontaktperson.
2. Kort beskrivelse av selskapets/søkerens virksomhet.
3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tiltak som er omsøkt. I søknaden må det spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
4. Dokumentasjon av effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tiltak.

[/raw]