GIEK har bidratt med 2,2 milliarder kroner i garantier for båter til sjømatnæringen siden starten av 2019.

Siden starten av 2019 har GIEK bidratt med hele 2,2 milliarder kroner i garantier i forbindelse med finansiering av båter til sjømatnæringen. Sjømatnæringen og lakseoppdrettere er viktig bestillere av båtbygging hos norske verft. Den viktigste fartøyskategorien er brønnbåter for frakt av laks.  Dette er dyre båter, som gjerne koster mellom 200-400 millioner kroner per fartøy. Flertallet av brønnbåtgarantiene gjelder byggelånsgarantier, som er viktigere for verftet enn reder. (Det gjelder for eksempel flere garantier til Aas Mek (Nautic), to til Myklebust Verft og én til Havyard).

– GIEK vil fortsette å stille opp for verftene og sjømatnæringen gjennom denne krevende tiden, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

GIEK har det siste året for første gang gitt garantier for bløggebåter, disse er gått til Napier-gruppen. En bløggebåt slakter laks ved merdene, og frakter fisken i kjøletankar til fabrikken. Langsiktig finansiering til brønnbåtrederne gjelder hovedsakelig Rostein. GIEK jobber også med flere garantier som forventes utstedt i den kommende tiden.