DEL

Det amerikanske selskapet Aqua Bounty har søkt om tillatelse til å selge genmodifisert laks som menneskemat. Ifølge selskapet har de utviklet en laks som vokser dobbelt så raskt som annen atlantisk laks. Monsterlaksen møter store protester fra organisasjoner og uavhengige forskere i USA.


( 10.09.2010 )

[raw]

Men mye tyder på at den snart blir å finne i amerikanske fiskedisker.
Ifølge søknaden som nå ligger hos Food and Drug Admistration (FDA) er det snakk om en atlantisk laks som er tilført et vekstgen fra amerikansk ålekvabbe og ett veksthormon fra kongelaks (oncorhynchus tschawytscha ), også kjent som chinook laks. Denne laksearten er den største av de fem lakseartene som finnes i Alaska. Det største eksemplaret som er fisket var på hele 56 kilo.

 

Det har i mange år vært kjent at det har pågått forsøk på å skape en såkalt monsterlaks i USA. Aqua Bounty har drevet forsøk med genmodifisert laks i over ti år. Ifølge Aqua Bounty er ikke hensikten at laksen skal vokse seg større enn annen oppdrettslaks, men at den skal nå slaktevekt raskere.

 

Forskere tilknyttet FDA erklærte forrige uke at laksen ”er like sikker som mat fra annen Atlantisk laks”. Resultatene av de undersøkelsene disse forskerne har gjort vil bli present for et forskerpanel 19. september. Dette panelet skal også ha møter med representanter for Aqua Bountry og ulike grupper som er i mot at selskapet skal få lov til å selge genetisk modifisert laks som menneskemat. Etterpå skal panelet lage en rapport til FDA med sin anbefaling.

 

 – Vi har studert denne fisken i er enn ti år, sier Ronald L. Stotish, lederen for det amerikanske selskapet til New York Times.  – Karakteristikker, fysiologi og atferd er nøyaktig som hos Atlantisk laks. Den ser ut som en Atlantisk laks. Den smaker som en atlantisk laks, sier Stotish.

 

En rekke uavhengige forskere, forbruker- og miljøorganisasjoner har utrykt bekymring. FDA blir beskyldt for å behandle søknaden som om det var et nytt medisinsk preparat for dyr som skal godkjennes. Søknadsprosedyren gjør at svært mye av informasjonen som blir behandlet er unntatt fra offentlighet. Mange er bekymret for hvilke skader laksen kan påføre andre laksestammer om den lykkes i å rømme fra oppdrettsanlegg. Det er også stor tvil til om forskerne som skal vurdere denne faren har kunnskap til å kunne gjøre dette. Vil den hurtigvoksende genmodifiserte monsterlaksen kunne fortrenge annen laks fra gytestedene? Det er en av farene mange frykter for skulle laks rømme fra et oppdrettsanlegg.

 

I USA har mange selskaper investert millioner av dollar i genetisk utvikling av ulike dyreorganismer. Disse følger nå behandlingen av søknaden fra Aqua Bounty med stor spenning. Blir det gitt grønt lys for produksjon av genmodifisert laks til menneskemat, er det forventet at en lang rekke selskaper vil søke om godkjenning av andre organismer.

 

For norske oppdrettere vil amerikansk produksjon av genmodifisert laks neppe bety store problemer på kort sikt. Men hvis laksen blir introdusert i Chile kan det bety tapte markedsandeler for Norge i de land som godkjenner laksen som menneskemat.

 

I en avstemming på nettsidene til New York Post hadde 1919 lesere svart å om de vil spise genmodifisert laks. Bare seks prosent svarte ja. Hele 79 prosent svarte nei. Det tyder på at Aqua Bounty vil ha en svært lang vei å gå før de får amerikanske konsumenter til å akseptere laksen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.