DEL

Gjennombrudd i forskningen kan føre til nye behandlingsmetoder mot lakselus.


( 07.05.2014 )

Det har lenge vært kjent at lakselus i Atlanterhavet og i Stillehavet er ulike både når det gjelder biologi og arvestoff. Nå viser det seg at forskjellene er så store at lakselusen vitenskapelig blir klassifisert som to underarter, skriver Forskning.no.

 

– Disse forskjellene var årsaken til at vi bestemte oss for å undersøke dette nærmere, sier Rasmus Skern-Mauritzen som er forsker ved Havforskningsinstituttet.

 

Nye behandlingsmetoder

 

Denne kunnskapen kan bidra til å finne behandlingsmetoder mot lakselus siden underarter ikke nødvendigvis reagerer likt på for eksempel medikamenter.

 

Fram til nå har ikke forskere kunnet skille mellom resultater utført på lakselus fra Stillehavet og Atlanterhavet. Nå blir det mulig for forskere å se på den riktige underarten, og at de tar utgangspunkt i resultater fra samme underart i arbeidet sitt.

 

Nye vitenskapelige navn

 

Etter at de nye resultatene fra Havforskningsinstituttet ble publisert, har de to underartene fått hvert sitt navn.
Lakselus i Atlanterhavet heter nå Lepeophtheirus salmonis salmonis, og lakselus i Stillehavet heter Lepeophtheirus salmonis oncorhynchi.

 

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.