Nye Geir måler 61.8 x 13.5m og er av typen ST-156 XL. Rederi og designer har jobbet tett sammen for å utvikle en svært effektiv linebåt, hvor miljøavtrykk, arbeidsmiljø og kvalitet på sluttproduktet står i fokus., opplyser Skipsteknisk AS i Ålesund om farøyet som skal bli Norges største autolinebåt.

Båten vil bli utstyrt med dragerbrønn og autolineutstyr for omtrent 70.000 krok. Fabrikken vil kunne produsere både HG og filetert fisk og har en lastekapasitet på 500 tonn. Rederiet videreutvikler nå konseptet fra sin forrige båt og forbedringer blir gjort på blant annet dragerbrønn, blokkhotell, fabrikk og fremdriftsløsning.

Linebåten Geir
Nye Geir skal fiske med 70.000 krok.

I tillegg til at både designer og verft ligger i Møre og Romsdal, er rederiet svært fornøyd med å kunne velge lokale underleverandører til mye av utstyret om bord. –Det er viktig for oss å være med å opprettholde kompetansen og arbeidsplasser i fylket, sier reder Hallgeir Holmeset. – I tillegg til å være konkurransedyktig på pris, ser vi det som en stor fordel å kunne ha leverandørene nært og kunne fortsette den tette prosjektutviklingen sammen med dem.

-Dette er tredje gang H.P. Holmeset velger Skipsteknisk som designer for sine nybygg, sier salgssjef i Skipsteknisk Inge Bertil Straume. –Vi er svært glade for at H.P. Holmeset igjen velger oss og vi ser fram til å jobbe videre med et så fremoverlent rederi, skriver Skipsteknisk AS.

Geir får byggenummer 158 på Vaagland Båtbyggeri og skal leveres desember 2019.

ST Design – type ST-156 XL Autolinebåt

Lengde OA / bredde: 61.80 m / 13.50 m

Mannskap : 22 persons

Fremdrift : 2500 kW

Frysekapasitet : 60 tonn/dag