Før jul var begge de to kombinerte trålerne/ringnotbåtene Gardar og Eros solgt til grønlandske Polar Seafood. Fartøyene vil bli satt inn i fiske etter makrell i grønlandsk farvann.


( 03.02.2014 )

Gardar, som ble slettet fra norsk skipsregister i desember, heter nå Polar Amaroq. Eros ble slettet i fjor vår og solgt til Polar Seafood. Begge fartøyene er driftet av islandske Sildarvinnslan H/F. I følge skipsregisteret til Det Norske Veritas er også dette skipet gitt navnet Polar Amaroq. På hjemmesidene til Polar Seafood var fartøyene ikke lagt til i firmaets slåte da vi tok en sjekk 18. januar.

 

I oktober i fjor uttrykte Kim Kielsen, grønlandsk medlem i Nordisk råd, støtte til Færøyene sitt krav om økte kvoter for makrell og sild. Samtidig forklarte han at Grønland ønsker å bli akseptert som en kyststat for å kunne fiske makrell i egen sone.

 

Grønland har tidligere hatt en kvote på 5.000 tonn makrell. Kjøpet av Gardar og Eros er et klart tegn på at Grønland nå vil ta følge med Island og Færøyene og erklære unilaterale kvoter. Det betyr ytterligere problemer for Danmark, som er fanget i en konflikt hvor de må sanksjonere med Grønland og Færøyene, som juridisk er underlagt Danmark.

 

Det kan bare spekuleres på hvorfor Eros og Gardar er gitt samme navn. Det vil også være mulig for fartøyene å fiske for islandske selskaper etter “islandsk” makrell.

 

De to norske fartøyene er ikke de eneste som klargjøres for å fiske etter grønlandsk makrell. Frysetråleren Skalaberg RE ble i fjor kjøpt fra Argentina av islandske Brim h/f. Selskapet har siden kjøpt seg inn i det grønlandske selskapet Arctic Prime Production, og så solgt Skalaberg til selskapet. I tillegg har islandske HB Grandi solgt frysetråleren Venus til det nyetablerte selskapet Northern Greenland Seafood. Arctic Prime Production har fra før fire mindre fartøyer som blant annet har levert pelagisk fisk til et mindre foredlingsanlegg på Grønland.


Comments are closed.