Mainstream Canada har iverksatt rettslige skritt mot Don Staniford og hans organisasjon The Global Alliance Against Industrial Aquaculture for injurierende utsagn om selskapet lakseoppdrett. Kystmagasinet.no har tidligere avslørt et nært samarbeid med Kurt Oddekalv i Miljøforbundet.


( 25.03.2011 )

[raw]

Mainstream Canada og Cermaq anser utsagnene som organisasjonen har kommet med i en rekke sammenhenger som usanne og misvisende.

Utsagnene fra Don Staniford (illustrasjon) er et direkte angrep på Mainstream Canadas og Cermaqs omdømme som et ansvarlig selskap med virksomhet i bærekraftig havbruk.

– Enkelte aktivister i British Columbia har i mange år angrepet næringen med usanne og misledende påstander. Vi har at ansvar overfor våre ansatte, og derfor følger Mainstream Canada opp nå, sier Lise Bergan, informasjonsdirektør i Cermaq i en pressemelding. 

– Våre medarbeidere arbeider hver dag for å sikre bærekraftig havebruk. Vi følger et strengt regelverk og våre egne retningslinjer og standarder. Å sammenlikne fiskeoppdrett med kreft er en fornærmelse overfor alle våre medarbeidere og er i tillegg respektløst overfor de som lider av kreft, kommenterer Lise Bergan i pressemeldingen.

Påstandene fra Don Staniford er hinsides logikk og i motstrid med konklusjoner fra anerkjente forskere og uavhengige eksperter, som har dokumentert og rapportert om effekten av fiskeoppdrett på enkeltindivider, miljøet og andre virksomheter.

Stanfords intensjon synes å være å skremme forbrukere fra å spise oppdrettslaks. Stikk i strid med hans påstander er det bred enighet om de positive helseeffektene av å spise fet fisk. I norske kostholdsråd anbefales det å spise fisk minst to ganger i uken.

For Mainstream Canada er dette ikke bare et spørsmål om omdømme, men en forpliktelse overfor de ansatte og for dere samarbeidspartnere som leverandører, lokalsamfunn der Mainstream har virksomhet og First Nations selskapet samarbeider med. Målet for Mainstream og Cermaq er et miljø der forhold blir diskutert med sannferdige argumenter basert på kunnskap, og ikke en situasjon der individer eller organisasjoner slik som Don Staniford obstruerer med injurierende handlinger.

 

Cermaq sier ikke noe i pressemeldingen om hvorvidt de også vil foreta rettslige skritt mot Kurt Oddekalv i Norges Miljøforbund. Han har som Kystmagasinet.no tidligere har vist nært samarbeid med den candaiske organisasjonen.

 

Les mer om The Global Alliance Against Industrial Aquaculture og samarbeidet med Kurt Oddekalv HER.

[/raw]