Kystmagasinet 3.14, Glefs: Det er ikke lovlig å etablere et aksjeselskap hvis hensikten er å gå i tap. Likevel er det tydeligvis de som mener at Norway Seafoods og Kjell Inge Røkke skal pålegges å drive en virksomhet som går med tap.

Ett paradoks er en uoverensstemmelse mellom hva en teori tilsier og hva sunn fornuft forventer. Selvfølgelig, verken byråkrater underlagt politikere sine bestemmelser, eller politikere som skal tilfredsstille velgere som krever å kunne leve av ingenting, vil ty til sunn fornuft. Har Røkke vært så forbannet dum å love noe, så får han ofre noen millioner for å vise at han ikke tok feil. Om dette tjener landet, selskapenes hans, eller bare forlenger lidelsen, får så være. Det er likevel et paradoks at det forventes at noen skal tvinges til å si farvel til sunn fornuft, bare fordi noen krever å bo der de alltid har bodd.

 

Norske fiskerier er tuftet på politisk motiverte lover. Fiskeriene skal holde liv i bygder og byer hvor ingen egentlig ville bodd, hadde det ikke vært slik at det ikke finnes noen med hodet på riktig plass som vil kjøpe husværene. Hvor mange fiskevær er ikke fraflyttet. De var ikke liv laga i en moderne tid. I Finnmark skal alt være liv laga. Blar ikke Røkke opp, så skal regjering bla opp. Det mest interessante er at de som skriker høyest er de i Hammerfest.

 

Jeg sjekket bare for moro skyld hva det koster å leie en leilighet i Hammerfest, bare sånn i tilfelle Røkke fortsetter å levere fisk der. Kanskje jeg kunne skjære filet. På finn.no er det fem tilbud om leie av bosted. Det første er fem hybler på til sammen 130 kvadrat, samlet pris 22.000 kroner per måned. Jeg smiler da jeg ser noe til 4.500 kroner. Smiler stivner, det er prisen for 15 – femten – kvadratmeter. 41 kvadratmeter, en sånn passe ungkarsleilighet, tilbys til 9.800 kroner.

 

Hva er motivet for å øke presset i Hammerfest ved å opprettholde virksomhet som går ved tap. Tar jeg ikke mye feil er det en stor andel importert arbeidskraft som må til for å holde virksomheten gående. Mens utlendinger skjærer filet, leier norske oljeansatte ut lønnsomme hybler. Helt flott, men ikke hvis hushaiene indirekte skal finansieres ved at fiskeforedling skal opprettholdes mot all fornuft.

 

Det ville være bedre for både fisk og bedrift om produksjonen ble flyttet til et sted den kunne gjøres lønnsom. Carl I Hagen hadde diverse utfall mot subsidierte finnmarkinger før han forstod at han heller burde tie og sanke stemmer.

 

Vi trenger lønnsom fiskeforedling. Vi trenger ikke konkurser. Fiskerne trenger lønnsomme bedrifter som kan betale en fair pris for fisken, og ikke en sånn passe pris for storhundre. Og kanskje kunne Røkke opprettholdt arbeidsplassene i Hammerfest om ikke folkene måtte ha hovedstadslønninger for å kunne bo på hybel.

 

Å satse på fiskeforedling langs norskekysten er bare noe som idealister og tullballer våger seg på. Røkke tjener på båtene. Han har god netto på fisken som tas om bord. Det trengs når milliarder investeres i å sikre arbeidsplassene om bord på moderne fiskefartøyer til 250 millioner kroner stykket. Jeg er sikker på at om han kunne øke fortjenesten ved å la lokale hender eller importerte hender øke fortjenesten, ville han gjøre så. Men det tror han tydeligvis ikke er tilfelle. Jeg tror heller ikke det er mulig, ikke uten en dugnad hvor politikere på alle plan, bedriftseiere og fagforeninger setter seg ned og tenker ut helt nye løsninger.

 

Fiskerinæringen er full av paradokser. Men noen av paradoksene er så hinsides fornuft, at jeg håpet at en regjering dominert av Høyre i det minste forsto at det det ikke er mulig å tjene penger hvis fisk skal selges med tap. Jeg er ikke sikker på at så er tilfelle. Jakten på velgere gir de underligste utslag.

 

Det er et paradoks at vi har en næringsvennlig regjering som ikke ser og forstår at vekst må tuftes på lønnsomhet. Ikke nødvendigvis økt fortjeneste til eiere, men rammevilkår som gjør at de ser at eierne ikke må subsidiere hushaier som leier ut hybler til 3.600 kroner per kvadratmeter. Selv i vår hovedstad Oslo, er leieprisene lavere enn i Hammerfest. At Røkke skal tvinges til å tape penger i Hammerfest er et galskapens paradoks.