Galicias departement for marine aktiviteter vil gi 17 millioner euro (170 millioner kroner) i økonomisk hjelp til små og mellomstore fiskeforedlingsbedrifter. Sju millioner euro skal tildeles i støtte i 2020 og ti millioner i 2021.

Det skal gis prioritet til bedrifter som fokuserer på miljø og bærekraft. Opptil 50 prosent av støtten som gis til bedrifter vil dekkes av EUs Fiskerifond. Prosjekter som vil bli gitt støtte omfatter prosjekter som fokuserer på helse og sikrere arbeidsmiljø, reduserer miljøpåvirkning eller forbedrer hygiene.

Det vil også bli gitt støtte til bedrifter som produserer organiske oppdrettsprodukter, til produktutvikling, forbedring av prosesser, ledelse og organisatoriske systemer. En av målsettingene er å øke foredlingsgraden av lokale fangster og oppdrettsproduksjon.