Fredag 4. juli ble det signert en avtale, der Refa Frøystad Group A/S og P/F Vónin (Færøyene) legges inn under et felles holdingselskap. Det nye holdingselskap får navnet “VON”. P/F Vónin og RFG AS fortsetter som selvstendige selskaper under navnene: Refa Frøystad Group AS og P/F Vónin.


( 07.07.2008 )

[raw]

Refa Frøystad Group A/S, som har drevet sin virksomhet siden 1950, har lagt en internasjonal strategi, og første fase i denne strategi oppfylles ved sammenslåing med P/F Vónin, som deler Refa Frøystad Group’s internasjonale strategi. Utover sin virksomhet på Færøyene har P/F Vónin etablert seg på Grønland og i Canada. RFG vurderer VÓNIN, med sitt gode rykte i markedet, som en riktig strategisk partner for videre vekst og utvikling. Sammenslåingen er godt mottatt av RFG´s ledelse.

 

Med sammenslåingen skapes et konsern, som blir en meget stor aktør på det nordatlantiske marked. Begge selskaper er blant de største aktørene i bransjen, som utstyrleverandør til fiskerisektoren og oppdrettsbransjen. Med denne sammenslåing vil kompetansen økes ytterligere. Sammenslåingen er et stort skritt fremover i selskapenes internasjonalisering, og på lengre sikt innebærer strategien også en ytterlig styrkelse av den internasjonale profil.

 

Basert på 2007-regnskapene, har selskapene en samlet omsetning på mer en 375 mill. NOK. Konsernet etableres med en egenkapital på 123 mill. NOK. Utover de nåværende aksjonærer i RFG AS og P/F Vónin, kommer den færøyske finansielle investor P/F TF Holding inn som en av eierne. I det samlede selskap er eierfordelingen således, at A/S Havila (Per Sævik) eier 23 % og Frøystad familien til sammen 17 %. P/F Kerid eier 38 % og P/F TF Holding 22 %.

 

Styret består av (fra Færøyene): Klaus Rasmussen, Olaf Olsen og Jón Rasmussen, fra Norge: Per Sævik og fra Island: Fríðrik Johannsson. Klaus Rasmussen er Styreformann og Hjalmar Petersen fra P/F Vónin er utnevnt til konserndirektør.

[/raw]