Fiskerimessen Danfish International i Ålborg ble igjen enn suksess. Messen var preget av nye ordrer på fiskefartøy ved flere verft og mange spennende produkt- og teknologinyheter. Over 14.000 besøkende fant veien til messen som ble arrangert for 26. gang.

For å få plass til rundt 400 utstillere, var messeområdet i år utvidet med 4000 kvadratmeter. I mange år var dette en veldig dansk messe med utstillere som så mot det danske markedet. Men nå har Danfish International blitt en messe av internasjonal format.

Dette beskrives godt ved at utstillerne nå omfatter alt fra kinesiske produsenter av tauverk og maskiner for produksjon av notlin, garn og annet, japansk produsent av blokker, sjakler og annet i rustfritt stål til flere spanske og tyrkiske skipsverft. Her var det produsenter av fiskeutstyr, fartøyer, motorer, elektronikk og mye annet, fra tretti land, alle med ønske om å selge til fiskere fra de nordiske land.

Thyborøn Havn var som alltid på plass. De siste årene har havnen utviklet seg med ny stor fl ytedokk, og ikke minst har de blitt en havn hvor nybygg utstyres.
Thyborøn Havn var som alltid på plass. De siste årene har havnen utviklet seg med ny stor fl ytedokk, og ikke minst har de blitt en havn hvor nybygg utstyres.
På standen til IEC Telecom var det mye aktivitet. De hadde mange spennende nyheter å vise frem. Fra venstre Alex Sloth Hedegaard, Gordon Skinner og Alf Stian Mauritz.
På standen til IEC Telecom var det mye aktivitet. De hadde mange spennende nyheter å vise frem. Fra venstre Alex Sloth Hedegaard, Gordon Skinner og Alf Stian Mauritz.

Møtested for Grønland

Et annet iøynefallende trekk ved messen var antallet grønlendere og grønlandske bedrifter som stilte ut sine produkter. Så mange grønlandske fiskere var til stede, at organisasjonen KNAPK, som organiserer grønlandske fiskere og fangstmenn, avholdt medlemsmøte i Ålborg. De naturgitte forholdene på Grønland gjør at det er veldig vanskelig å samle et stort antall av medlemmene. I Ålborg var rundt hundre av foreningens medlemmer til stede.

På medlemsmøtet var norske Mustad for å fortelle om kroker til linefiske etter blåkveite. Krokene må både være de rette for fiskeslaget som fiskes, og det må tas hensyn til om det egnes med akkar, sild eller annen fisk. Hvordan optimalisere dette fisket, hvor det skiftes til ulike typer agn alt etter hvor blåkveiten fiskes, var det de grønlandske fiskerne ønsket å utfordre Mustad på. De var også interessert i muligheten for å utvikle et mer automatisert linefiske enn det som foregår i dag.

Kinesere fikk mersmak

Den kinesiske tauverkprodusenten Zhe Jiang Hailun Rope & Net Co. Ltd. deltok på DanFish International for første gang. Den mer enn femti år gamle bedriften kunne opplyse at de ville være på plass igjen om to år. På messen fikk de anledning til å treffe både danske og norske importører av tauverk. De har allerede kunder i både Norge og Danmark.

De nordatlantiske fiskeriene er markeder hvor det blir etterspurt kvalitet. Det var også årsaken til at japanske Asano Metal Industry, som produserer blokker, fiskeutstyr og skipsutstyr i rustfritt stål, var til stede. De har allerede kunder i både Norge og Danmark, men er opptatt av å ekspandere i de nordiske markedene.

Simrad var på plass med fartøyet Simrad Echo for å ta kunder med på demonstrasjonsturer.

På messe for å finne nye fiskere

I forrige utgave av Kystmagasinet kunne vi fortelle at mens antall fiskere faller i Norge, øker antallet fiskere i Danmark. Det var en medvirkende årsak til at kommunen og øya Læsø hadde en stor stand på messen. De ønsker at flere skal satse på fiskeri bosette seg på øya som ligger i Kattegat. Derfor ble det servert fatøl og lagt opp til at interesserte skulle slå seg ned for en samtale om fremtidsmulighetene på øya.

Til tross for at det er ledige arbeidsplasser innenfor øyens fiskeri, er det få som viser interesse for å bosette seg der. De litt over tjue fiskefartøyene som er hjemmehørende på Læsø, har ikke hatt noen lærlinger de siste ti årene. Men ifølge leder for Læsøs Fiskeriforening skal det nå legges til rette for utdanning av fem-seks nye yrkesfiskere.

Ikke bare Læsø vil ha flere fiskere. På Thyborøn Havns Fiskeriforening sto det en stor plakat som kunne  fortelle om muligheter for lån fra  organisasjonen Fiskernes Fremtid, samt tilskudd på opptil 500.000 danske kroner (650.000 norske kroner) til yngre fiskere i forbindelse med førstegangsetablering. Den samme organisasjonen skaffer ungdom lærlingplass på fiskefartøy.

Thyborøn Trawldoors viste frem sin siste teknologiske nyvinning, en tråldør som kan justeres ved fjernstyring, istedenfor at den løftes opp og endringer i vinkler gjøres ved skutesiden.
Thyborøn Trawldoors viste frem sin siste teknologiske nyvinning, en tråldør som kan justeres ved fjernstyring, istedenfor at den løftes opp og endringer i vinkler gjøres ved skutesiden.

Nybygg satte sitt preg

Noe av det som besøkende fiskere snakket mest om, var nybygg. For sjelden har det vært flere nybygg på gang ved danske verft. Daglig leder Tage Hansen ved Thyborøn Skibs & Motor A/S kunne fortelle at de for første gang skulle bygge en båt designet av Seacon i Måløy. En spennende utfordring etter at de i flere år har utstyrt en lang rekke skrog, levert av Vestværftet i Hvide Sande.

Kystmagasinet har en egen reportasje om byggeaktiviteten ved danske verft i denne utgaven. På messen var både  offisielt inngåtte byggekontrakter og nybygg hvor detaljene ikke var endelig på plass, et stort  samtaletema. Ett nybygg gir oppgaver og leveranser til mer enn verftet, og er mer enn noe annet er det et tegn på optimisme og tro på fremtidige fiskerier.

Spennende fra Thyborøn Trawldoor

Siden messen er svært populær blant fiskere var det stort fokus på ny elektronikk, motorer, fiskeutstyr og fabrikkutstyr. Ett av selskapene som hadde et veldig interessant produkt var Thyborøn Trawldoor. De har utviklet en helt ny tråldør til pelagisk fiske. På dørene er det en sylinder, batteri og en elektronisk kontrollenhet. Fra styrhuset kan tråldørene styres ved hjelp av elektroniske signaler som sendes fra en computer. Den avanserte tråldøren er foreløpig bare testet i prøvetanker. I løpet av de kommende to månedene skal det nye avanserte trålstyringssystemet testet ut på det pelagiske fartøyet Themis.

På plass med Simrad Echo

Det er alltid begrenset hva som kan demonstreres eller vises frem på en stand i en messehall. Simrad hadde derfor med seg sitt eget forskningsog utviklingsfartøy Simrad Echo. Båten, som nylig har gjennomgått en stor ombygning og blant annet fått nytt styrhus, brukes til praktisk testing av utstyr, produktopplæring, produktutvikling, og som i Ålborg til demonstrasjoner overfor potensielle kunder.

Nils Erling Finnøy og Rick Sherman hos Finnøy Propeller kunne fortelle om god interesse for deres gir og propeller.
Nils Erling Finnøy og Rick Sherman hos Finnøy Propeller kunne fortelle om god interesse for deres gir og propeller.

Hirtshals sitt store fellesområde har på mange messer vært et samlingssted for norske fiskere, og da i hovedsak rekefiskere fra Rogaland og Sørlandsfylkene, så også i år. Dette er naturlig siden bedrifter som Vestkajen Maskinværksted og Hirtshals Yard har en stor del av sine kunder blant norske fiskebåtredere. Det var satt opp et eget område med stoler og bord, samt servering av snacks og fatøl. Så der kunne det fastslås at det var dejlig å være norsk fisker på Danfish International.