Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har tildelt 28 millioner kroner til et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører. De skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen. Fartøyet skal bygges ved Moen Verft i Nærøysund.

–Vi følte vel at vi var tidlig ute og tok risiko da vi ble med i prosjektet. Når den nylig lanserte klimameldingen adresserer krav om nullutslipp for havbruk allerede i 2024, er det ikke halvgærent å stå fremst i utviklingen likevel, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Verft. Med i prosjektet inngår også landanlegg som skal produsere og bunkre hydrogen.

Moen Marin har inngått avtale med Moen Ship Management om levering av 10 el-hybrid båter for levering i 2020/2021. Avtalen som har en verdi på 200 millioner kroner, følger som en konsekvens av en vellykket satsning over flere år på Elog hybridbåter til havbruksnæringen. Moen Gruppen, som omfatter verft, designselskap og skipsmanagement, har allerede båter som kan danne et grunnlag for bygging av hydrogendrevne båter.

Nordbas ombygget for hydrogen

Kystmagasinet kan i denne utgaven fortelle om tråleren og snurrevadbåten Nordbas, som er ombygget slik at den i fremtiden har plass til en brenselscelle for hydrogen. Om hydrogen blir tatt i bruk i fartøyet gjenstår å se. Foreløpig er diesel og landstrøm rimeligere alternativer. Men samtidig er det fullt mulig for fartøyer med dieselelektrisk fremdrift eller batteridrift, å installere en brenselscelle som produserer elektrisitet. Denne elektrisiteten vil la seg bruke på linje med elektrisitet fra aggregater og batterier.

Ved Westcon sitt verft i Ølen ankom nylig skroget til bilog passasjerferjen Hydra fra Tyrkia. Den er en av to hydrogendrevne ferjer som verftet skal levere. Hydra skal etter planen leveres i oktober og blir da Norges første hydrogendrevne ferje.

Ble stoppet av kvotebestemmelser

Ifølge Teknisk Ukeblad arbeider Sintef Ocean sammen med fiskere, teknologimiljøer og skipsdesignere med design av fiskefartøy som kan drives med hydrogen og ammoniakk. Prosjektet er finansiert av Fiskerinæringens Forskningsfond.

Berlevåg-fiskeren Jan Einar Ervik begynte i mai i fjor, i samarbeid med GOT Skogsøy, å designe en fiskebåt med hydrogendrift. Men endringer i kvotesystemet gjorde at prosjektet ble lagt på is allerede etter i juni. Hadde fiskerinæringen fått et kvotesystem som fremmet teknologiutvikling etter modell av utviklingskonsesjonene som er gitt i oppdrettsnæringen, ville kanskje dette og flere andre prosjekter raskt blitt realisert.

Slik så båten til Jan Einar Ervik ut på tegningene til GOT Skogsøy. Prosjektet ble avsluttet på grunn av endringer i kvotesystemet. ILLUSTRASJON JAN EINAR ERVIK/GOT SKOGSØY.

Teknologien er utviklet

Teknologien som trengs for å bruke hydrogen eller ammoniakk til produksjon av elektrisitet er velkjent. Foreløpig er det begrenset mulighet for bunkring, prisen på hydrogen og ammoniakk er høy og det er stor usikkerhet om verdi på brukte fartøy av dette slaget. Det er med på å begrense interessen for å designe disse. Fordelen med hydrogen og ammoniakk er at dette kan bunkres og derved gi et fiskefartøy lengre rekkevidde enn fartøy som skal seile utelukkende på batteri.

Ervik er nå med i forskningsprosjektet som Sintef Ocean leder for å utvikle hydrogenog ammoniakkdrevne fiskebåter videre. Dette prosjektet skal blant annet se på en revidert utgave av båten Ervik designet sammen med GOT Skogsøy.

Hydrogendrevet katamaran

I et annet prosjekt har Flakk International AS i Ålesund blitt tildelt 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er, i samarbeid med Brødrene Aa i Hyen, å utvikle og pilotere et hydrogendrevet, nullutslipps katamaranfartøy for kombinert passasjerer og biltransport.