Det kan koste dyrt om en ikke følger nøye med på J-meldingene. Selv om det er rundt 1400 meldinger som nå og da skiftes ut, så er det en fiskers ansvar å følge med. En skipper fikk inndragning av fangst verdt 80.000 kroner. Han hadde ikke fått med seg at fiskeriet var stengt.

Like før jul fikk Søgnebåten Hellevig 1 forhåndsvarsel om administrativ inndragning av verdien av øyepål for overtredelsen av forskrift om fiske etter øyepål 2017 § 2.

Bakgrunn for varselet var ifølge Fiskeridirektoratet region Sør; «dokumentkontroll den 16.11.2017 av fartøyet VA -330-S LEUM «Hellevig 1». Kontroll ble gjennomført under levering av øyepål til Pelagia Egersund Sildoljefabrikk.»

Ifølge direktoratet viste en gjennomgang av fangster innmeldt til Norges Sildesalgslag ble det oppdaget at fartøyet «Hellevig1» hadde meldt inn en fangst med øyepål som hovedfiskeri den 16.11.2017 kl. 01:01.Fangstenvar fisket i norsk økonomisk sone i rute 0808 Østre Hålla. I følge forskrift om regulering av fiske etter øyepål 2017 ble øyepålfiske stoppet i norsk økonomisk sone 31.10.2017.

Da inspektørene ankom Pelagia Egersund Sildoljefabrikk AS lå «Hellevig 1» og losset. Det var på dette tidspunktet tatt ut en prøve fra den automatiske prøvetrekkeren. Inspektørene sto og så på da prøve nr. 2 ble tatt. Basert på visuelle observasjoner stadfestet inspektørene at denne prøven inneholdt i hovedsak øyepål.

Ifølge direktoratet tok inspektørene tok kontakt med skipper og reder Oddvin Pettersen. Han ble informert om kontrollen. Videre ble Pettersen informert om at øyepålfiske var stoppet den 31.10.2017 i norsk økonomisk sone. Pettersen informerte om at han ikke var klar over at fisket var stoppet. Han bekreftet videre at målart for siste tur hadde vært øyepål. Denne turen var gjort mens fartøyet ventet på at det ble levert sorteringsrister som er påkrevd for øyepålfisket i EU-sonen. Det var dette fiskeriet som fartøyet egentlig hadde tenkt å delta på.

Inspektørene sjekket i forkant av kontrollen fartøyets rapportering i ERS. I DEP-meldingen for turen var det registret øyepål som hovedfiskeri, samt at fisket var planlagt gjennomført i norsk økonomisk sone.

Skipper Pettersen har i merknader til kontrollen beklaget at øyepålfiske var stoppet i NØS. Videre forklarte han at de skulle ha skrevet kolmule som hovedfiskeri i fangstdagboken da de forlot Egersund natt til 13.11.2017. Pettersen forklarte også at dette var en prøvetur, i påvente av en sorteringsrist, før de gikk på øyepålfiske i EU-sonen. Til slutt forklarer han ifølge direktoratet at det har vært en lang periode med mye jobbing, mange investeringer og andre faktorer som gjør at de nå var ivrige til å komme i gang med fiske for å få inntekter.

I løpet av tre døgn, fra 13. november til 15. november rapporterte Hellevig 1 fangst på til sammen 56 tonn øyepål. Etter veiing ved levering ble fangsten fastsatt til 51.703 kg kolmule. Med en pris på cirka 1,60 kroner per kilo betyr det at glippen kostet Pettersen i overkant av 80.000 kroner.

For skipper og reder Oddvin Pettersen var nok denne «glippen» det han minst av alt ønsket. Lillevig 1 ble kjøpt fra Tyskland og registrert hos Fiskeridirektoratet i mars i fjor. Deretter lå det 40-meter lange fartøyet på dansk verft og foretok omfattende modifikasjoner frem til det ble registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister i juli. Det ble i tillegg til stålarbeider, bygging av ett dekk til, blant annet installert nytt kjølerom og en rekefabrikk levert av danske Intech.