DEL

Resultater fra en helt ny undersøkelse viser at det faktisk er flere som foretrekker smaken av fersk torsk som er mellom 5 og 7 dager, fremfor 2 dager gammel torsk.


( 11.08.2009 )

[raw]

Fra 1. Januar 2010 blir det obligatorisk å merke fersk fisk til norske forbrukere med fangst- og slaktedato. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har på vegne av FHF, fått utført en undersøkelse hvor målet var å finne ut om forbrukerne blir påvirket i positiv eller negativ retning på grunn av de nye merkekravene. Nofima Marked er ansvarlig for selve undersøkelsen.

 

Så langt er det tydelig at fangst- og slaktedato påvirker forbrukerne til å velge produkter som de ikke foretrekker ut fra smaken. Forbrukerne tror de foretrekker den ferskeste fisken, mens de i virkeligheten velger den som er eldre. Det åpne spørsmålet er om kunden fortsatt vil kjøpe fersk fisk når han/hun får vite at den ikke er to dager gammel?

 

-Resultatene så langt er dessverre i tråd med det vi fryktet. Vi er redd for en kraftig reduksjon i omsetningen av ferskfisk, geografisk konkurransevridning blant leverandører, og kassering av ypperlige råvarer når kravet om merking av fangst og slaktedato trer i kraft 1. januar 2010. I samarbeid med næringen står norske myndigheter fremfor en stor øvelse i forbrukerinformasjon, sier Håvard Y Jørgensen, administrerende direktør NSL. Flere resultater fra undersøkelsen offentliggjøres på TryggMat dagen under AquaNor i Trondheim. TryggMat dagen finner sted den 19.august på Britannia Hotell.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.