Landsstyret i Fremskrittspartiet sa i helgen klart og tydelig nei til å innføre ressursrenteskatt i fiskeri- og havbruksnæringene. To viktige resolusjoner som omhandlet henholdsvis fiskeri- og havbruksnæringene ble enstemmig vedtatt.

Fremskrittspartiet vil ikke pålegge sjømatnæringer nye særskatter og avgifter som svekker konkurranseevnen, men ønsker heller å sikre kystkommunene inntekter fra havbruksnæringen ved å videreutvikle Havbruksfondet.

Sjømat skaper mange lokale arbeidsplasser og store lokale ringvirkninger langs kysten. En dobling av eksporten i 2030 vil også legge til rette for flere arbeidsplasser og økte ringvirkninger lokalt.

Sitater:

– Vi trenger ingen ny beskatning av fiskerinæringen. FrP er et parti som vil ta hele landet i bruk gjennom gode rammevilkår og smarte løsninger, ikke gjennom subsidier og nye krav. Derfor sier vi et klart NEI til ressursrenteskatt for fiskeriene, sier FrPs fiskeripolitiske talsmann, Bengt Rune Strifeldt og fortsetter:

– Fiskerinæringen reguleres kraftig nok som det er, blant annet gjennom deltakerloven, fiskeslagslagsloven, havressursloven og kvoter. Når vi i tillegg ser at bestandene på våre viktigste fiskeslag er på vei ned, er ikke dette riktig tidspunkt for å vurdere økt skatt på fiskerinæringen, sier FrPs fiskeripolitiske talsmann, Bengt Rune Strifeldt.

 – Vi skal heie på vekstnæringen langs kysten, ikke skatte den ihjel. Norge har produsert og eksportert fisk i generasjoner. FrPs politikk skal sørge for at næringen skal vokse ytterligere, og fortsette å skape arbeidsplasser og vekst langs kysten, sier fylkesordførerkandidat for Vestland FrP, Terje Søviknes og fortsetter:

– Norge har med sin langstrakte kystlinje naturgitte fortrinn i havbruk. Men disse kan raskt svekkes når det utvikles nye teknologier innen havbaserte løsningen og landbasert oppdrett. Derfor må vi unngå å pålegge sjømatnæringen særskatter, som vil svekke Norge i den stadig økende globale konkurransen, sier fylkesordførerkandidat for Vestland FrP, Terje Søviknes.