Marin Teknikk har inngått kontrakter med Frøyanes AS for levering av design- og engineering for to nye autolinebåter. Båtene vil ha en lengde på 50 meter og en bredde på 12,5 meter. Begge båtene skal drive fiske i norske farvann men er og designet med høg isklasse for å kunne operere også i arktiske farvann. […]

Marin Teknikk har inngått kontrakter med Frøyanes AS for levering av designog engineering for to nye autolinebåter.
Båtene vil ha en lengde på 50 meter og en bredde på 12,5 meter. Begge båtene skal drive fiske i norske farvann men er og designet med høg isklasse for å kunne operere også i arktiske farvann. Fartøyene har fått design benevnelsen MT1111.

Fartøyene bygges med konvensjonell fremdrift og får innredning for 18 personer. De er designet i henhold til rederiets ønsker og vil bli utrustet med autolinelinesystem og automatisk line-hale system, fabrikk til prosessering av fisk og god fryselagerkapasitet. Det blir flere leverandører fra Norge som for nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til disse fartøyen, opplyser Marin Teknikk.

Rederiet har inngått kontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia om bygging av fartøyene. Det første fartøyet skal leveres i desember 2019 og det andre fartøyet i februar 2020.

Marin Teknikk har designet en rekke båter for Ervik Havfiske, som nylig også feiret 30-års jubileum. MT gruppen er svært takknemlig for den tilliten som igjen er vist gjennom disse kontraktene. Dette er båt nummer ni og ti som Stig Ervik og Kjell Magne Ervik kontraherer med MT-Design.

Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i et krevende marked. «Vi har jobbet tett med Ervik i en årrekke og føler at dette er en annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive båter spesial tilpasset til Ervik konsernet.» Det er også veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide så tett med Ervik Havfiske, et rederi som er aktive og verds ledende innenfor linefiske på flere havområder, skriver Marin Teknikk i pressemeldingen.