Sletta Verft AS, Mjosundet på Nordmøre har overlevert sitt nybygg nr. 158 «Frøy Valkyrien» til Frøy Akvaressurs AS.


( 16.10.2017 )

«Frøy Valkyrien» er en helt ny type servicefartøy for havbruksnæringen. Fartøytypen er optimalisert for svært tunge service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder. Sjøfartsdirektoratets nye krav til dekksutstyr er oppfylt på alle punkter. Konseptet har en sterk miljøprofil, med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne dieselelektrisk anlegg fra Elmarin AS i Kristiansund.

Flotte fasiliteter for mannskapet.

Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle katamarankonsepter. Prosjektet er støttet av Enova. «Frøy Valkyrien» er en solid bygget stålkatamaran. Fartøyet har ekstra stort arbeidsdekk med kraftige vinsjer og store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde. Det er lagt vekt på gode lugarer med egne toalettmoduler, moderne messe og oppholdsrom samt operasjonsområder med god utsikt.Fartøyets lengde 25 meter · Fartøyets bredde 13 meter · Innredning 7 personer

Nybygget har en stor og velutrustet bro.

«Frøy Valkyrien» er søsterskip til «Frøy Harvest» som vi overleverte til Frøy Vest Rederi i juli 2017. Sletta Verft har et langt og godt samarbeid med Helge Gåsø`s selskaper Frøy Akvaservice AS og Frøy Vest Rederi AS. Vi har tidligere levert et stort antall båter til disse selskapene.

Fartøyets lengde 25 meter
Fartøyets bredde 13 meter
Innredning 7 personer