DEL

– Alt tyder på at det frie fisket og desimeringsfisket etter kongekrabbe vest for Nordkapp har hatt god effekt for å redusere spredninga vestover, sier seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet.


( 28.06.2011 )

[raw]

Et nylig avslutta tokt ga bare 16 krabber i teinene. Toktet blei gjennomført i området mellom Måsøy i Vest-Finnmark og Vanna i Nord-Troms
 
I alt blei det satt ut rundt 200 teiner på 70 ulike stasjoner, og til sammen blei det tatt 16 krabber. Dette er første gang Havforskninga gjennomfører en slik kartlegging vest for det kvoteregulerte området.

– I utgangspunket forventa vi å få mer krabbe i disse ”nye” områdene, blant annet ut fra rapporter om bifangst av krabbe som vi har fått inn, sier Sundet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.