DEL

Fritidsfiskere tar nesten tre fjerdedeler (72 prosent) av all torsken som fiskes i den kystnære delen av Sørlandet. Selv om fritidsfisket dominerer uttaket av kystnær torsk, er det ikke regnet med i forvaltningen av arten.


( 01.03.2016 )

Omfanget av fritidsfisket kommer frem i en artikkel som publuiseres i PLOS ONE i disse dager. Nesten 10 000 torsk har blitt merket langs Skagerrakkysten i Aust-Agder siden 2005. Studien bygger på gjenfangster av den merkede torsken og innrapporterte fangster fra både fritids- og yrkesfiskere, melder Havforskningsinstituttet.

Fritidsfiskere og turister

Fritidsfiskere kan både være fastboende og tilreisende norske og utenlandske turister som fisker i sjø på hobbybasis eller til matauk.

– Våre beregninger viser at fritidsfisket står for 72 prosent av fangstene av kystnær torsk. Blant fritidsfiskerne er det lokalbefolkningen som gjør det største uttaket, men i sommermånedene er det også mange norske turister som fisker torsk, sier Alf Ring Kleiven, som er forsker på Havforskningsinstituttet og hovedforfatter av artikkelen.

Trenger å overvåke fritidsfisket

Yrkesfiskere er – i motsetning til fritidsfiskere – pålagt å rapportere sine fangster. Dataene brukes i fiskerforvaltningen, blant annet til å sette kvoter og andre reguleringer av kystfisket.  Alf Ring Kleiven mener de høye tallene for fritidsfiske som nå er avdekket, bør føre til endringer.

– Når et så dominerende fiske som fritidsfisket blir oversett, skaper det et hull i norsk fiskeriforvaltning. For å lykkes med forvaltningen av kystbestandene er det behov for et overvåkningssystem på fritidsfisket, sier han.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.