Cermaq rapporterte i dag en EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) før verdijustering av biomasse på 403 millioner kroner for første kvartal 2011, en forbedring på omkring 280 millioner kroner fra første kvartal 2010. Friskere chilensk laks løfter resultatene.


( 28.04.2011 )


[raw]

Sterk vekst i både oppdretts- og fôrvirksomheten i Chile, samt styrking i Mainstream Norway er grunnlaget for Cermaqs aller beste EBIT før verdijustering av biomasse i et førstekvartal, skriver selskapet i en pressemelding. Solid kontantstrøm reduserte netto rentebærende gjeld til 454 millioner kroner og sikrer betydelig finansiell kapasitet.

 

Cermaqs driftsinntekter var 2 285,6 millioner kroner (1688,9 millioner kroner) i første kvartal 2011. EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var 403,2 millioner kroner (121,7 millioner kroner) og netto resultat var 181,8 millioner kroner (150,1 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak styrkede driftsresultater i både EWOS og Mainstream, delvis motvirket av en negativ justering av verdien av biomasse.

 

– Vi har oppnådd sterke resultater for begge forretningsområdene i Chile. Denne regionen er et av de mest spennende områdene for oppdrettsnæringen i de kommende år på grunn av dets vekstmuligheter så vel som adgangen til store og lovende markeder for laks, sier konsernsjef Geir Isaksen.

 

Pluss 117 millioner for Mainstream

Mainstreams omsetning var 998,6 millioner kroner (707,1 million kroner), og salget var på 26,6 tusen tonn (22,3 tusen tonn). Mainstream oppnådde en EBIT før verdijustering av biomasse på 340,3 millioner kroner (116,9 millioner kroner). Bedringen i driftsresultatet skyldes i hovedsak økte priser i alle regioner kombinert med økte volumer og forbedret biologisk resultat i Chile.

 

I første kvartal solgte Mainstream Chile nesten 50 prosent av volumet av atlantisk laks til Brasil. Det har også vært en sterk etterspørsel fra Japan etter coho og ørret, og denne ventes å fortsette i neste sesong. De biologiske resultatene er stabile og gode i Chile, og det planlagte utsettet av 10 millioner atlantisk smolt i år opprettholdes.

 

Resultatene i Finnmark har blitt betydelig styrket fra forrige kvartal på grunn av forbedret drift og større volum i slakteriet. EBIT per kilo for Nordland og Finnmark var henholdsvis 16,7 kroner (10.6 kroner) og 16,2 kroner (9,3 kroner). Det sterke resultatet i Mainstream Norways virksomhet i Finnmark styrker planene for videre utvidelse i denne regionen.

 

– Slaktingen i Finnmark vil øke med 5 prosent i 2011 og vi vil gjøre betydelige investeringer i løpet av de neste 2-3 årene for å gjennomføre den planlagte kapasitetsutvidelsen til 30 tusen tonn i 2013, bekrefter Geir Isaksen.

 

Fortjenesten opp på fôr

EWOS rapporterer en omsetning på 1 480,4 millioner kroner (1 064,0 millioner kroner) med et totalt salgsvolum på 164 tusen tonn (133 tusen tonn), en økning på 23 prosent sammenliknet med første kvartal 2010. Volumøkningen avspeiler gjenoppbyggingen i chilensk oppdrettsindustri så vel som EWOS’ sterke posisjon i markedet. EWOS Chile økte volumet med 86 prosent i kvartalet, delvis forklart av at veksten var lavere enn markedsveksten de første seks månedene i 2010. EWOS’ oppnådde EBIT økte til 49,7 millioner kroner (1,0 million kroner) fra en kombinasjon av økte volumer og økt salg av funksjonelle fôr.

 

EWOS har vist at deres forskningsbaserte funksjonelle fôr har en enda sterkere virkning på fiskehelse og vekst enn det som hittil har vært anerkjent. Dette skulle sikre EWOS’ markedsposisjon og driftsmarginer på et nivå på 5-7 prosent.

 

–  EWOS har nettopp lansert flere nye produkter utviklet av EWOS Innovation for å løse utfordrende situasjoner for oppdretterne og styrke deres driftsresultater. Disse og andre spesialprodukter forventes å ytterligere styrke EWOS’ posisjon som ledende fôrleverandør til lakseoppdrett, understreker Geir Isaksen.

 

Cermaq rapporterte en kontantstrøm fra driften på 730 millioner kroner i første kvartal 2011, en forbedring på 860 millioner kroner sammenliknet med siste år, som skyldes en kombinasjon av det sterke resultatet og redusert arbeidskapital. En netto rentebærende gjeld på 454 millioner kroner ved utgangen av kvartalet sikrer en solid finansiell kapasitet for videre vekst.

[/raw]