DEL

Fiskeridirektoratet frigir i dag bilder av deformert torsk tatt av lokale fiskere i Storfjorden i Troms.


( 10.11.2009 )

[raw]

Fiskeridirektoratet region Troms mottok for en tid tilbake bilder av deformert torsk tatt av lokale fiskere i Storfjorden i Troms. Billedmaterialet gav Fiskeridirektoratet region Troms grunnlag for å starte et prøvefiske og skaffe egen informasjon om situasjonen.

 

Lokale fiskere i Storfjorden har rapportert om torsk som har hatt unormalt utseende, som deformert munnparti og knekk i nakkeregionen. Fisken har i tilegg vært unormalt feit. Fiskeridirektoratet region Troms mottok bilder av deformert torsk som en del av dokumentasjonen, og valgte å unnta bildene fra offentlighet, ut fra mistanke om eventuelle lovbrudd og inntil egne undersøkelser var gjennomført.

 

 

– Når vi får slike meldinger er det viktig at vi skaffer oss så god oversikt som mulig. Vi har foreløpig ingen holdepunkter for å si at det har vært rømming fra oppdrettanlegg i nærheten, og vil forsøke å skaffe oss så mye dokumentasjon som mulig før vi konkluderer. Det er også et viktig moment når vi valgte å unnta dokumentasjon som innsendte bilder fra offentligheten i vurderingsarbeidet, sier regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratet region Troms.

 

Det ble iverksatt et eget prøvefiske med innleid fartøy i Storfjorden i slutten av uke 45 og resultatene fra prøvefisket viser en total torskefangst på 56 torsk. Noen av disse hadde et unormalt utseende. Det ble i tillegg tatt ca 300 kg hyse under det organiserte prøvefisket.

 

Sammen med tidligere innsendte prøver fra Storfjorden utgjør dette nok fisk til å gjennomføre en DNA-test av det innsamlede fisken. Havforskingsinstituttet har nå mottatt disse prøvene, og vil i neste uke også få inn prøver fra torsk fra oppdrettsanleggene i Storfjorden for sammenlikning med prøvene tatt i uke 45.

 

– Fiskeridirektoratet vier slike saker stor oppmerksomhet og vi vil prioritere videre oppfølging av denne saken. Vi oppfordrer samtidig fiskere og andre som er på sjøen om å melde fra til oss dersom de observerer fisk med unormalt utseende, sier Trulssen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.