DEL

– Det er svært gledelig at en mer enn tyve år gammel antidumpingtoll på hel fersk laks til USA nå er besluttet avviklet, sier Sveinung Sandvik i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).


( 27.01.2012 )

[raw]

Siden 1991 har norsk laksenæring blitt møtt med antidumpingtoll på nærmere 24% ved eksport av hel fersk laks til USA. Det høye tollnivået har medført at hel fersk laks fra Norge har vært så godt som ute av det amerikanske markedet.

 

Norske myndigheter og norsk laksenæring har i alle år bestridt de amerikanske straffetiltakene, og engasjererte seg ifjor for å gjenopprette fri adgang til USA gjennom aktiv deltakelse i en nyvurdering av tiltakene (en såkalt “sunset review” som finner sted hvert femte år). US International Trade Commission har som følge av denne prosessen idag besluttet å avvikle straffetiltakene, og fri adgang for hel fersk norsk laks til USA blir nå gjenopprettet.

 

¬ Straffetiltakene ble utfordret i første rekke fordi vi ønsket å bli kvitt et urettmessig handelshinder for norsk laks i USA. For norsk sjømatnæring som er svært eksportrettet har det stor betydning at vi har rammevilkår som sikrer adgang til markedene, uttaler Sandvik, som sitter i styret i FHL og er leder av FHLs Bransjegruppe havbruk.

 

¬ I en tid med sterk global etterspørsel etter laks, har det vært et stort paradoks at det fortsatt har eksistert handelshindre som begrenser tilgangen av sjømat for amerikanske forbrukere. Vi hadde derfor tro på at amerikanske myndigheter nå ville lande på den eneste rette konklusjonen, nemlig å avvikle handelshindre som har fått lov å virke i mer enn tyve år, sier Per Mjelva, styreleder i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

 

Selv om markedspotensialet for hel fersk laks fra Norge til USA idag er begrenset, har det betydning både prinsipielt og forretningsmessig at det blir gjenopprettet  fri adgang til markedet, påpeker Mjelva. Norge har fra før fri adgang til USA-markedet for fersk laksefilet samt fryst og bearbeidet laks.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.