For å øke sannsynligheten for en god fremtidig rekruttering og øke muligheten til et kommersielt fiskeri neste år, er Havforskningsinstituttets råd at det ikke åpnes for fiske etter tobis i norsk økonomisk sone i 2009.


( 15.05.2009 )


[raw]

Havforskningsinstituttet er blitt bedt om å undersøke muligheten for å åpne et forsøksfiske på tobis i norsk økonomisk sone (NØS), som i utgangspunktet er stengt for tobisfiske i 2009. I perioden 3. – 13. mai 2009 har vi utført akustiske mengdemålinger på alle historiske viktige tobisfelt i NØS med forsknignsfartøyet  ”G.O.Sars”.

 

 De akustiske målingene viser at følgende felt i NØS ikke har kommersielle forekomster av tobis: Vikingbanken, Nordgyden, Albjørn-Ling, Østbanken-Kadaver, Engelsk Klondyke, Outer Shoal og Inner Shoal øst. 

 

Etter at en rekke felt i NØS fikk nyrekruttering  i 2006 er hovedutbredelsen av tobis på nytt begrenset til Vestbanken. Det finnes også høye konsentrasjoner av tobis på et begrenset område på Inner Shoal vest.

 

Fordelingen av tobis på Vestbanken er preget av høye konsentrasjonene på relativt små områder, noe som gjør bestanden sårbar for overbeskatning. For å øke sannsynligheten for en god fremtidig rekruttering til de omliggende feltene Inner Shoal øst og Outer Shoal og øke muligheten til et kommersielt fiskeri i NØS i 2010, bør tobisbestanden i NØS forbli ubeskattet i 2009

[/raw]