Færøysk rederi velger Havfront sin LOPPA100 som storfisk sløye og kappemaskin.

Havfront leverer med dette sin første maskin til Færøyene og rederiet Framherji. Rederiet ønsker nå å ta i bruk Havfront sin LOPPA100 sløye og kappemaskin for å fjerne all manuell sløying av hvitfisk. Framherji bygger ny tråler av typen Vard 803 design som skal erstatte eksisterende tråler P/F «Akraberg».

Steel-X, Ålesund ble valgt som leverandør av fabrikken om bord. Havfront og Steel-X har gjennom flere prosjekter jobbet godt sammen for montering LOPPA100 i deres sløyelinjer. Det er veldig spennende å kunne levere verdens minste sløye og kappemaskin til en stor internasjonal kunde, sier Mariell Simonsen salgskonsulent i Havfront.

P/F «Akraberg» blir hele 84 m lang og 16,7 m bred. Med en besetning på 24 mann og 25 single lugarer. Den skal være ferdigstilt hos Vard Brattvåg juni 2022. Fabrikken kjører HG og har en kapasitet i døgnet på 105 tonn, de skal også kjøre ensilasje. Loppa100 sløyeog kappemaskin skal brukes om bord som storfisk kappe og sløyemaskin. Framherji eier seks båter, to pelagiske, en tråler og tre linebåter.

-Vi har valgt å gå for LOPPA100 på grunn av de gode tilbakemeldingene fra alle andre som bruker maskinen, og fordi den både kapper og spretter stor fisk, sier teknisk inspektør Svenning Hansen.

Vi takker for samarbeidet med Steel X og ser frem til å få maskinen i drift om bord P/F «Akraberg». Dette er den tredje maskinen Steel-X har inkludert i sin sløyelinje om bord på trålere.