I en tradisjonsbundet næring, som det tørrfisk er, har fiskebedriften Saga Fisk AS gått nye veier for å skape en fremtidsrettet og lønnsom produksjon.

I Lofoten har det gjennom alle tider vært ideelle værmessige forhold for naturlig tørking av fisk på hjell. Fine tørkeforhold kjennetegnes av kald og tørr vind og en ideell temperatur gjennom hele tørkeperioden. Det er avgjørende for å få et godt produkt. Lukten av tørrfisk er derfor allment akseptert, som en viktig del av en 1000 årig lang tradisjon i fiskeværene i Lofoten.

Nora Falch og Tomas Taujenis sjekker kvaliteten på de ferdig tørkede produktene.

Moderne tørking

Det lukter tørrfisk i Saga Fisks produksjonslokaler på Svinøya i Svolvær. Her industritørkes fiskekoteletter, ryggrester, avskjer og fiskehoder på bare noen få dager. Deretter pakkes de i sekker og lastes over i containere, som skipes til blant annet Nigeria.

Hel tørrfisk, modnet og klar for eksport.

Bedriften Saga Fisk AS ble etablert i Svolvær i 2000 av Erling Santi Falch, men bedriftens historie strekker seg helt tilbake til 1802 da hans forfedre etablerte et tradisjonelt fiskevær og handelssted. Gjennom flere generasjoner har bedriften kjøpt fisk og tørket den på den naturlige måten.

For åtte år siden tok de grep og investerte i en mer moderne og effektiv måte å tørke fiskeprodukter på, fra hjell til innendørs industritørking. Et eget tørkeri med fire tørkekammer ble tatt i bruk. Det har gitt vekst og avkastning for Svolværbedriften.

Fiskeprodukter klar for tørking.

Utnytter hele fisken

-Vi så på muligheten for å gjøre noe annet enn tradisjonell tørking på hjell, og fikk ideen med tørkeri, forteller daglig leder Nora Falch. De produserer fremdeles Lofotrund torsk og fiskehoder på den naturlige måten, ute på hjell. Men fiskehodene tar de inn tidligere i prosessen og ettertørker innendørs.

Produksjonen i tørkeriet går kontinuerlig. Råstoff av hoder, rygg og avskjer kjøper de fra filetanleggene i Lofoten og Vesterålen, i tillegg fra bedriftens eget fiskemottak i Svolvær. På den måten utnyttes hele fisken. Også hel fisk maskinkappes i mindre biter, tørkes og selges som et nytt produkt. I tørkeprosessen reduseres vekten til et minimum ved at vannet blir dratt ut av fiskeproduktene. Det gir i følge Falch proteinrike matvarer, produsert på en miljøvennlig og naturlig måte.

Torskekjaker er blitt et populært tørket produkt.

Helårsproduksjon

En stor del av produksjonen er robotisert, som gjør det hele mer effektivt. De har dermed klart å gå fra en sesongbasert produksjon til en lønnsom helårsproduksjon. På få år har veksten vært formidabel for Saga Fisk. Etter at bedriften startet opp med industritørking av fiskeprodukter har omsetningen økt fra 56 millioner kroner (2013) til 257 millioner kroner i 2018.

Avskjer vaskes og legges på brett før tørking.

-Vi har økt på antall kunder og containere, og hadde toppår i 2015 med 250 eksporterte containere, opplyser hun. Omsetningen det året nådde også 274 millioner kroner. Året etter var et vanskeligere år, med kun 200 eksporterte containere og en omsetning på 180 millioner kroner, men det har i årene etter bedret seg.

Torskehoder henger på hjellene i Svolvær. Siste del av tørkingen skjer inne i tørkekamrene.

Nigeria

Bedriftens viktigste marked er Nigeria, og Saga Fisk er et velkjent merke i landet. Nigerianerne har lange tradisjoner for å spise tørrfisk, der det regnes som en delikatesse og viktig del av kostholdet. De første nigerianerne banket å døra allerede i 2008 og har på mange måter berget bedriften.

-De ble overrasket over at vi kastet rygger, avskjer og hoder på sjøen. Nå er det tørkede restråstoffet vi tjener penger på. Alt blir pakket i sekker, lastet over i containere og skipet til Nigeria. En container med tørrfisk kan mette flere hundre tusen mennesker. Nigeria er et sterk marked, men også Kamerun er et kjent marked for oss, forteller hun videre.

Nora Falch under en av de store hjellene med fiskehoder som er til tørk.

Nye markeder

Innholdet i containerne er etter kundenes ønsker og er ofte en miks av ulike produkter. Naturlig nok gir tørkede hoder størst volum. Mange av kundene deres kjenner de godt etter lang tids samarbeid, og flere av de nigerianske importørene er ofte på besøk i Svolvær.

Mye av arbeidet er automatisert hos bedriften.

-Vi har ulike typer kunder, og etterspørselen har vært der hele tiden. Tørrfisk er noe de vil ha mer av. Markedet ser lysere ut og eksporten øker, forteller Falch. Den største utfordringen har vært betaling med dollar og de politiske forholdene i landet. Siden 2015 har det vært liten prismessig endring i markedet. -Når de sliter med pengene og kredit, kjøper de heller billigere produkter. Da selger vi mindre hel fisk også. Vi jobber derfor mot nye markeder for ikke å bli for avhengig av bare et eller to markeder, legger hun til.

Ferdig pakket tørrfisk, klar for å skipes ut i containere.

Fakta Saga Fisk

∞Etablert i Svolvær i 2000.
∞ Eiere: Erling Santi Falch og Nora Falch
∞ Produksjon av konvensjonelle produkter.
∞ Benytter både naturlig og kunstig tørking.
∞ Eier to anlegg; fiskemottak i Marinepoll og tørkeri på Svinøya
∞ 60 – 70 årsverk.
∞ Omsetning: 257 mill kr (2018)