Sild fra Østersjøen har opptil 50 ganger mer av enkelte miljøgifter enn sild fra Atlanterhavet. Innhold av toksiner er mye høyere enn det EUs forskrifter tillater for fisk som omsettes.


( 13.04.2011 )

[raw]

Helt siden 2000 har Sverige hatt et unntak fra EUs forskrifter. Nå har regjeringen vedtatt å forlenge unntaket fra EUs regler til tross for at landets mattilsyn frarådet forlengelse.

 

Laks, ørret, sild og annen fet fisk i Østersjøen har et så høyt innhold av toksiner at fisken ikke kan omsettes i andre EU-land. Innholdet av toksiner er så høyt at det svenske Livsmedelverket, som tilsvarer det norske mattilsynet, anbefaler at kvinner og barn ikke spiser fet fisk fra Østersjøen mer enn 2 – 3 ganger årlig.

 

Undersøkelser viser også at svenske forbrukere har begrenset kunnskap om hvor mye de kan spise av den ”giftige” fisken. Det svenske mattilsynet har derfor frarådet myndighetene å forlenge unntaket fra EU-reglene. Det er også en utbredt misoppfatning blant svenske forbrukere om at dioksinene bare er farlige for gravide. Siden dioksin lagres i kroppen i lang tid, er det for sent å unngå dioksiner først når man blir gravid.

 

– Den svenske regjeringen fortsetter å forgifte sitt eget folk. Enda en gang sitter de på fanget til en liten interessegruppe, i dette tilfellet noe få fiskere. Og de gjør dette på bekostning av folkehelsen, sier leder av det svenske naturvernforbundet Mikael Karlsson.

 

Ifølge naturvernorganisasjonen er toksiner noen av verdens giftigste stoffer.  Mennesker som over tid utsettes for giftstoffene kan få skader på immunsystemet, fruktbarhet og nervesystemet. Giftstoffene overføres til fostre, og gjennom morsmelk til småbarn. Siden barn er mer sensitive til toksiner er det spesielt viktig at barn og kvinner i fruktbar alder blir beskyttet mot dioksinene.

 

Den svenske regjeringen har sagt at de i forbindelse med forlengingen av unntaket fra EUs regler vil innformere mer om kostholdsrådene.

 

Også Finland har unntak fra EUs regler. I sild fra Østersjøen er nivåene av enkelte miljøgifter hele femti ganger høyere enn for sild fra Atlanterhavet. Å redusere giftnivåene i vil ta flere tiår på grunn av liten utskifting av vannet i Østersjøen.

[/raw]