Tall fra Eksportutvalget for fisk viser at det ble eksportert laks for 2,6 milliarder kroner i mai måned. Dette er den høyeste eksportverdien som noen gang er målt for laks i mai måned. Verdiveksten, sammenlignet med samme måned i fjor, er på 5 % eller 133 millioner kroner.


( 06.06.2011 )


[raw]

– Norsk laks opplever fortsatt en meget sterk etterspørsel i verdensmarkedet og det noteres nok en rekord for mai måned, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk.

Nedgang i pris
Eksportert totalvolum av laks økte i mai med 7% til 62 222 tonn. Samtidig gikk prisen for fersk hel laks ned med 73 øre i forhold til mai måned i fjor til 39,21 kroner per kilo. Dette er 3,54 kroner lavere enn i forrige måned.

Eksportverdien av laks til Russland økte med 29 % i mai til 231 millioner kroner, mens volumet økte med 27 % til 6 126 tonn. Samtidig gikk eksporten av ørret tilbake i volum med 25 % til 917 tonn.

Mindre til USA
Det sterke verdifallet på 116 millioner kroner eller 56 % til USA skyldes redusert eksport av laksefilet. Den norske eksporten av fersk laksefilet til USA har i mai blitt redusert t med 70% til 721 tonn, mens eksporten av fryst laksefilet minket med 36 % til 472 tonn.

Ørreteksporten redusert
Eksportverdien av ørret ble i mai redusert med 10 % til 88 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. I volum ble det eksportert 1 947 tonn. Dette er 328 tonn eller 14% lavere enn i mai 2010. Største marked for ørret var i mai Russland med en eksportverdi på 41 millioner kroner. Dette utgjør 47 % av den totale eksportverdien for ørret. Tilsvarende andel i mai i fjor var 54 %.

[/raw]