Ved utgangen av 2013 var det registrert 11 577 fiskere og 6 133 fiskefartøy. Antall fiskere registrert i Fiskermanntallet er redusert med 4 prosent når vi sammenligner utgangen av 2013 med utgangen av 2012.


[raw]

I samme periode er antall fiskefartøy registrert i Merkeregisteret redusert med litt over 1 prosent. Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.

 

Antall fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 9 825 i 2012 til 9 521 fiskere i 2013 (-3 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 2 223 i 2012 til 2 056 fiskere i 2013 (-8 prosent).

 

Endret alderssammensetning
Gjennomsnittsalderen for fiskere har endret seg lite fra 2012 til 2013.
Fra 1990 til 2013 har gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) økt fra 39,3 år til 45,8 år, mens gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er noe redusert fra 66 år til 65,3 år i samme periode.

 

Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har i perioden 1990 til 2013 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 17 prosent i 2013. Andelen fiskere 60 år og over som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 21 prosent i 2013.

 

Økning i antall fartøy i størrelsen 10-11 meter
Antall fiskefartøy er redusert fra 6 211 i 2012 til 6 133 i 2013. Antall fartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter øker, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene er noe redusert.

 

[/raw]